Wednesday, October 21, 2009

SISTEM AKHLAK ISLAM (Siri 3)

CONTOH-CONTOH AKHLAK DARI SUNNAH RASULULLAH SALLALLAHU’ALAIHIWASALLAM

1) Tidak bersifat pemarah.
Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam (yang bermaksud), “Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku.” Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam menjawab, “Janganlah kamu marah.”

2) Bersifat malu.
Dalam beberapa buah hadis diterangkan (yang bermaksud):
“Tidak ada yang datang dari sifat pemalu itu kecuali kebaikan.”

“Sitat pemalu itu semuanya baik.”

“Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak dan akhlak Islam itu ialah pemalu.”

“Apabila engkau tidak merasa malu lagi maka perbuatlah apa yang engkau kehendaki.”

3) Tolong menolong.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Allah memberikan pertolongan kepada hamba itu selama hamba menolong saudaranya.”

4) Tidak melanggar hak seorang muslim.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Janganlah kamu berlaku berhasad (dengki), suka mengintip-intip kawan, suka marah memarahi, berkelahi, berlaku durhaka sebagian kamu atas sebagian yang lain, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara dengan seorang muslim yang lain, janganlah dia menzalimi, merendah dan menghina saudaranya, dan taqwa itu disini (sambil menunjuk dadanya tiga kali). Termasuklah dalam kejahatan apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Seorang muslim mempunyai hak atas saudara muslim yang lain, diharamkan darahnya, harta dan kehormatannya.”

5) Tidak bersifat munafik.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Tanda orang yang munafik itu ada tiga, apabila berbicara maka ia berdusta, apabila berjanji maka ia tidak menepati janji dan apabila diberi amanat maka ia berkhianat.”

“Empat perkara, barangsiapa ada pada dirinya maka jadilah dia orang munafik yang sebenarnya, dan barangsiapa ada salah satu perkara pada dirinya, maka dia mempunyai tanda orang yang munafik sehingga dia melepaskannya. Apabila diberi amanat dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji tidak menepati janji dan apabila bertengkar dia bersikap keras (dengan pendapatnya).”

6) Bersifat malu dan berhati-hati.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam berkata kepada As-Yad bin Abdil Qais (yang bermaksud):
“Sesungguhnya ada dua sifat yang ada padamu, yang akan dikasihi (disenangi) oleh Allah, iaitu pemalu dan berhati-hati.”

7) Bersifat kasih sayang.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Sesungguhnya Allah bersifat kasih sayang, mengasihi sifat kasih sayang dalam semua perkara.”

8) Tidak bersifat riya’ dan sum’ah. Malah, mengamalkan sifat ikhlas.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam ditanya tentang seorang lelaki yang berperang kerana berani, berperang kerana membela diri dan berperang kerana riya’ (mengharap pujian orang), siapakah di antara mereka yang benar-benar berperang di jalan Allah?. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Barangsiapa berperang demi untuk meninggikan agama Allah, sesungguhnya dia telah berperang di jalan Allah.”

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam (yang bermaksud):
“Sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan niat, setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa berniat berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan rasul, dan barangsiapa hijrahnya kerana dunia nescaya dunia didapatinya atau wanita yang ingin dikahwininya. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hijrahnya.”

9) Tidak bertengkar dan berdebat.
Raslullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Barangsiapa meninggalkan pertengkaran sedang dia berada dalam kebenaran, maka dibangun baginya sebuah rumah yang tinggi di dalam syurga. Dan barangsiapa meninggalkan pertengkaran sedang dia berada dalam kesalahan, dibangun baginya sebuah rumah di lembah syurga.”

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam (yang bermaksud):
“Tidak akan tersesat suatu kaum sesudah mendapat petunjuk dari Allah, kecuali mereka mendatangkan jidal (debat).”

10) Mengawal lidah.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Tidak termasuk orang yang beriman, orang yang suka menyalahkan (orang lain), melaknat, mencela dan mencaci.”

11) Tidak bersifat ‘ujub (bangga diri) dan kikir. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam (yang bermaksud):
“Tiga perkara yang membinasakan - orang kikir yang dita’ati, orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang yang berbangga dengan pendapatnya.”

12) Meninggalkan kata-kata yang tidak berfaedah. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“ (Adalah) dari kebaikan Islam, (seseorang) meninggalkan apa-apa yang tidak menjadi kepentingannya.”

13) Meninggalkan kata-kata yang berlebih-lebihan. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Berbahagialah orang yang dapat menahan kata-kata berlebihan dari lidahnya dan membelanjakan hartanya yang berlebihan.”

14) Menimbangkan terlebih dahulu sesuatu kata-kata agar bersesuaian dengan Islam.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Apabila seorang lelaki berkata-kata dengan kata-kata yang diredhai Allah, sedang dia tidak dapat menjangkakan sejauhmana kesan percakapannya, maka Allah menulis kata-kata itu sebagai yang diredhai-Nya hingga hari kiamat. Apabila seorang lelaki berkata-kata dengan kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah, sedang dia tidak dapat menjangkakan sejauhmana kesan percakapannya, maka Allah menuliskan kemurkaanNya kerana kata-kata itu hingga hari kiamat.”

15) Bersifat amanah dan memenuhi janji.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak berpegang kepada janjinya.”

“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bilakah terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab: Apabila telah hilang sifat amanah, maka nantikanlah masa kehancuran. Lelaki itu bertanya lagi: Bagaimanakah sifat amanah itu hilang ? Jawab Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam: Apabila suatu urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya tunggulah kehancurannya.”

16) Berlaku benar dan tidak berdusta.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Lazimilah berlaku benar, kerana kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan menyebabkan masuk syurga. Seseorang yang benar dan sentiasa dalam kebenaran, maka Allah menulis di sisi-Nya sebagai seorang yang benar. Jauhilah dusta, kerana dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan menyebabkan masuk neraka. Seseorang yang berdusta dan sentiasa dalam kedustaan, maka Allah menulis di sisi-Nya sebagai seorang pendusta.”

17) Kuat dan tabah.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada mukmin yang lemah, namun kedua-duanya ada kebaikan. Carilah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kamu serta mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jika telah menimpa kepada kamu sesuatu musibah, maka janganlah kamu mengatakan: Kalau aku berbuat begini nescaya akan jadi begini. Tetapi katakanlah: Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Sesungguhnya ‘kalau’ hanya akan membuka pintu syaithan.”

18) Menurut atau mengikut yang baik, bukan yang jahat.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Hendaklah kamu jangan seperti ‘pak turut’ yang mengatakan: Aku mengikuti manusia ramai, kalau mereka baik maka aku pun baik dan kalau mereka jahat maka aku pun menjadi jahat. Tetapi kawallah dirimu, jika manusia baik hendaklah kamu juga baik dan jika manusia jahat, hendaklah kamu menjauhi kejahatan mereka.”

19) Berhati-hati dan berwaspada.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Tidak akan disengat seorang mukmin dari satu lubang sebanyak dua kali.”

20) Tidak boleh menghina diri sendiri.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Tidaklah layak seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri.”

21) Hidup berkasih sayang dan saling bantu membantu.
Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):
“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang dan bertolong-tolongan adalah laksana satu tubuh, apabila menderita satu anggota tubuhnya maka seluruh tubuhnya turut berjaga dan merasakan sakit panasnya.”

No comments:

Post a Comment