Sunday, October 11, 2009

KEUTAMAAN AL QURAN (Siri 1)

KEUTAMAAN MEMBACA, MENGHAFAL DAN MEMAHAMI AL QUR’AN SERTA ADAB-ADABNYA

Pendahuluan

Al Qur’an adalah Kitabullah (Kitab Allah). Al Qur’an mengandungi wahyu atau ayat-ayat Allah Subhanahuwata’ala yang diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahuwata’ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam. Oleh itu Al Qur’an tidak bolah disamakan dengan kitab-kitab yang lain. Membaca Al Qur’an adalah satu amalan ibadah yang sangat utama. Orang yang membaca Al Qur’an hendaklah mengamalkan adab-adab membaca Al Qur’an supaya dapat mengambil manfa’at sebanyak mungkin daripada pembacaannya.

Keutamaan Membaca Al Qur’an

Begitu tinggi kedudukan orang yang membaca Al Qur’an di sisi Allah Subhanahuwata’ala sehingga Allah Subhanahuwata’ala menyebut orang yang membaca Al Qur’an itu di dalam ayat yang sama dengan orang yang mengerjakan solah dan menginfaqkan (mendermakan) harta. Orang yang membaca Al Qur’an berserta dengan adab-adabnya akan disempurnakan pahala dan ditambahkan kurnia oleh Allah Subhanahuwata’ala. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:

“Sesungguhnya orang yang membaca Kitabullah (Al Qur’an), mendirikan solah dan menginfaqkan (mendermakan) sebahagian harta yang telah Kami rezekikan, baik secara sembunyi mahu pun secara terang-terangan, adalah mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi. Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kurniaNya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi (nikmat dan pahala).” (Surah Al Fathir, ayat 29-30.)

Terdapat banyak hadith-hadith daripada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam yang menjelaskan keutamaan atau kelebihan membaca Al Qur’an dan mempelajarinya. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
خيركم من تعلم القرآن وعلمه
“Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya.”

Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu ‘anhu menyatakan: “Baginda Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها،
لاأقول الـمّ حرف ولكن أقول الف حرف ولام حرف وميم حرف
“Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al Qur’an), maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berbanding dengan sepuluh yang sepertinya. Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, akan tetapi saya mengatakan Alif itu satu huruf, Lam itu satu huruf dan Mim itu satu huruf.”

(Hadith hasan sahih, riwayat Tarmizi)

Umar bin Khattab Radhiallahu ‘anhu menyatakan: “Baginda Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
ان الله يرفع بهذاالقرآن اقواما ويضع به اخرين
“Sesungguhnya Allah mengangkat darjat oleh sebab Al Qur’an ini bagi beberapa kaum, dan dengan Al Qur’an ini pula Dia (Allah) merendahkan kaum yang lainnya”


(Hadith riwayat Muslim dan Ibn Majah)

Abu Said Al Khudri Radhiallahu ‘anhu menyatakan: “Baginda Sallallahu’alaihiwasallam bersabda: Allah Tabaraka wa ta’ala berfirman:
من ِشغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افضل مااعطى السائلين: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه
“Barangsiapa disebokkan oleh Al Qur’an dan zikir kepadaKu, dan masalah-masalahKu, maka Aku anugerahkan kepadanya seutama-utama kedudukan yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta, dan keutamaan Kalam Allah ke atas segala ucapan yang lain adalah umpama keutamaan Allah ke atas makhlukNya.”

(Diriwayatkan oleh Tarmizi dengan mengatakan Hadith Hasan Gharib)

Abu Umamah Radhiallahu ‘anhu bahawa beliau berkata: “Saya mendengar Nabi Sallallahu’alaihiwasallam berkata:
اقرؤا القرآن فانه يأتى يوم القيامة شفيعا لاصحابه
“Bacalah olehmu sekelian akan Al Qur’an, kerana sesungguhnya Al Qur’an itu akan menjadi penolong bagi para pembacanya di Hari Kiamat.” (Hadith riwayat Muslim)

Rujukan:
Uthman Al Khaibawi, Durratun Nasihin (dialih bahasa oleh: Dr Syamsudin Manap), Kuala Lumpur: Victorie Agencie

No comments:

Post a Comment