Thursday, October 29, 2009

HAKIKAT BERIMAN KEPADA ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Hakikat iman kepada Allah Subhanahuwata’ala adalah satu hakikat besar yang mencakupi seluruh kehidupan manusia. Apabila iman bersemi di dalam hati seseorang, maka iman itu akan terus menjelmakan kesannya dalam bentuk amal perbuatan, kegiatan dan perjuangan yang mengharapkan Allah Subhanahuwata’ala atau redha-Nya. Dia taat kerana Allah Subhanahuwata’ala. Dia tunduk dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahuwata’ala sama ada kecil atau besar.

Tidak bersekongkol bersama-sama hakikat iman itu hawa nafsu dan syahwat yang sering mengajak manusia menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahuwata’ala. Bahkan iman itu akan mengajak nafsu dan syahwat untuk tunduk mengikut ajaran Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam yang didatangkan daripada Allah Subhanahuwata’ala.

Imanlah yang akan mencernakan keseluruhan aspek kehidupan manusia yang meliputi bisikan jiwa, cetusan hati, keinginan roh, kecenderungan fitrah, gerakan jasmani, tindakbalas pancaindera dan semua perbuatan samada semasa bersendirian mahupun di depan orang ramai mengikut kehendak Allah Subhanahuwata’ala.

Sesungguhnya iman kepada Allah Subhanahuwata’ala dan Rasul-Nya itu merupakan keyakinan dan penyaksian dalam hati dengan segala kesungguhan yang membuatkan hati menjadi juru bicara Din Islam dan juru bicara yang hidup.

Iman itu akan hidup dalam perasaan dan menjadi roh bagi tingkah laku. Alangkah indahnya iman ini, alangkah baik dan sucinya.

Iman yang betul akan melahirkan contoh-contoh ta'at kepada Allah Subhanahuwata’ala pada diri seseorang. Contoh-contoh itu akan memberi kesan pula kepada hati kawan-kawannya. Contoh-contoh itu adalah penyaksian amalan Islam yang akan membekas ke dalam jiwa manusia lain. Justeru itu seseorang itu akan menjadi juru da'wah Islam kepada manusia, setelah ia memberikan keutamaan dan kelebihan terlebih dahulu kepada dirinya sendiri.

Iman adalah masdar yang melahirkan ma'ruf dan menolak munkar. Iman adalah asas yang akan mewujudkan kerajaan Allah Subhanahuwata’ala di muka bumi yang berfunngsi di dalamnya hukum-hukum Allah Subhanahuwata’ala. Iman mencorakkan kehidupan Islam dan menentang kehidupan Jahiliyyah. Iman akan meletakkan seseorang di atas jalan hidup yang sempurna. Jalan hidup yang mengandungi segala perintah Allah Subhanahuwata’ala

Amanah yang dipukul oleh manusia

Amanah yang besar telah ditolak oleh langit, bumi dan gunung-ganang. Amanah itu akhirnya diterima dan diletakkan di atas bahu manusia. Amanah itu ialah amanah hidayah, amanah untuk mengenal Allah Subhanahuwata’ala dan amanah Iman kepada-Nya. Jiwa manusia telah diberikan persediaan-persediaan untuk membolehkannya memikul amanah tersebut. Untuk memikul amanah itu, manusia perlu insaf, sedar, berkehendak, bersungguh-sungguh dan berkorban. Itulah amanah yang sesuai dengan fitrah asal manusia.

Segala makhluk selain daripada manusia telah diilhamkan oleh Allah Subhanahuwata’ala untuk beriman, mendapat pertunjuk, mengenal, menyembah dan mentaati-Nya secara fitrah dan paksa tanpa perlu berikhtiar dan berusaha. Hanya manusia diberikan kepada aqal, ma'rifah, kehendak, kesungguhan dan pengorbanan untuk berikhtiar dan berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahuwata’ala dengan izin-Nya.

Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. “
(Surah al Ankabuut : 69 )
Itulah amanah yang diterima manusia dan menjadi kewajipan baginya melaksana amanah itu dengan bersungguh-sungguh.

Mandat Allah Subhanahuwata’ala

Allah Subhanahuwata’ala telah berjanji untuk memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh mandat membangunkan sistem Islam di bumi Allah Subhanahuwata’ala telah berjanji kepada mereka bahawa Dia akan mengangkat mereka sebagai Khalifah atau penguasa di bumi. Seperti halnya diangkatkan orang-orang mu'min soleh sebelum mereka, agar mereka membangunkan syari'at Allah Subhanahuwata’ala. Dan melaksanakan keadilan mengikut kehendak Allah Subhanahuwata’ala serta membawa umat manusia ke jalan yang benar.

Kekhalifahan bukan semata-mata kerajaan, pemerintahan atau kekuasaan. Kekhalifahan harus dipergunakan untuk kebaikan dan membina kemakmuran serta menegakkan jalan Allah Subhanahuwata’ala agar manusia dapat berjalan di atasnya.

Khilafah bukanlah bertujuan untuk membuat keruntuhan, kejahatan, kezaliman dan perkosaan. Khilafah bertujuan untuk meninggikan keperibadian manusia, bukan merosakkan keperibadian manusia ke lembah kebinatangan.

Al-Quran membimbing manusia ke jalan tersebut. Iman adalah dasarnya. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
" Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini , benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah). Dan tiadalah Kami mengutuskan kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. “
(Surah Al-Anbiya': 106-107).

No comments:

Post a Comment