Sunday, October 11, 2009

AL QURAN MENDIDIK UMMAH (Siri 4 - Akhir)

ALLAH TERTINGGI

Khilafah yang dimaksudkan oleh Islam bukanlah orang perseorangan, keluarga atau kelas-kelas tertentu, tetapi Jama'ah Ummah yang ada kepimpinan. Setiap anggotanya pula yakin dan menyerah kepada peraturan-peraturan yang Allah Subhanahuwata’ala turunkan. Khalifah pula ber­tanggungjawab mengurus daulah dan semua urusan berdasarkan syari­'at Allah Subhanahuwata’ala. Khalifah adalah wakil Allah Subhanahuwata’ala di bumi, bukannya penggubal undang-undang berdasarkan kehendak sendiri. Sesungguh­nya Pencipta undang-undang hanyalah Allah Subhanahuwata’ala.

Hukum-hukum Allah Subhanahuwata’ala dalam al-Quran dan as-Sunnah adalah hukum-hukum tertinggi. Orang-orang mu'min tiada pilihan lain melainkan mematuhinya. Tiada sebarang hak bagi seseorang muslim atau mu'min untuk membuat hukum sendiri dalam perkara-perkara yang telah ditentukan Allah Subhanahuwata’ala dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sebarang penyelewengan daripada hukum Allah Subhanahuwata’ala dan Rasul-Nya adalah berlawanan dengan aqidah atau iman. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

"Apabila Allah dan Rasul-Nya menghukum mengenai sesuatu urusan maka tidak boleh lagi bagi orang-orang mu'min lelaki dan perem­puan memilih berbuat mengikut kemahuannya. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia benar-benar sesat ."
(Surah al-Ahzab: ayat 36)

"Mereka berkata, "Kami telah beriman dengan Allah dan Rasul dan kami telah taat", kemudian satu puak di kalangan mereka berpaling lagi selepas itu, maka mereka bukan lagi orang mu'min. Apabila mereka diajak kepada hukum Allah dan Rasulnya supaya berjalan hukuman di kalangan mereka tiba-tiba satu puak daripada mereka enggan menurutnya. "
(Surah an-Nur: ayat 47-48)

"Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila diajak kepada hukum Allah dan Rasul-Nya supaya berjalan hukuman di kalangan mereka, mereka berkata: "Kami dengar dan kami patuh" dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. "
(Surah an-Nur: ayat 51)

No comments:

Post a Comment