Sunday, October 11, 2009

KEUTAMAAN AL QURAN (Siri 2 - Akhir)

Adab-adab terhadap Al Qur’an

Orang yang membaca, menghafaz dan meneliti Al Qur’an dianjurkan mengamalkan adab-adab berikut:

1. Membaca Al Qur’an dalam keadaan berwuduk, meskipun dibolehkan membaca Al Qur’an tanpa berwuduk. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam ada menjelaskan kepada penduduk Yaman tentang keperluan bersuci semasa menyentuh Al Qur’an sepertimana dalam riwayat berikut:
ان النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا
وكان فيه: لايمس القرآن إلاطاهر
“Bahawa Nabi Sallallahu’alaihiwasallam menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang di antara isinya adalah: Al Qur’an itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci.”
Juga dinyatakan oleh Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘anhu:
لايمس القرآن إلا طاهر
“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an itu kecuali orang yang suci.”

2. Membaca Al Qur’an di tempat yang bersih dan suci untuk menghormati keagungannya.

3. Membacanya dengan kusyuk, tenang dan penuh hormat.

4. Memulakan bacaan Al Qur’an dengan ta’awwuz
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). Allah Subhanuwata’ala berfirman yang bermaksud:
“Apabila kamu membaca Al Qur’an hendaklah meminta pertolongan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk.”
(Surah An Nahl [ 16], ayat 98)

5. Membaca basmallah (بسم الله الرحمن الرحيم ) pada setiap permulaan surah, kecuali surah al Bara’ah.

6. Membaca dengan tartil iaitu bacaan yang perlahan, jelas dan bertajwid serta memberikan kepada setiap huruf akan haknya, seperti membaca panjang dan idgham. Allah Subhanuwata’ala berfirman yang bermaksud:
“Dan bacalah Al Qur’an dengan tartil (perlahan-perlahan).”
(Surah Al Muzzammil [73], ayat 4)

Dari Anas bin Malek, bahawa ketika beliau ditanya mengenai qira’at Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, maka beliau menjawab, “Qira’at baginda itu panjang. Kemudian ia membaca بسم الله الرحمن الرحيم dengan memanjangkan الله , memanjangkan الرحمن , dan memanjangkan الرحيم .” (Hadith riwayat Bukhari)

Berkata Az Zarkasyi dalam Al Burhan: “Kesempurnaan tartil adalah mentafkhimkan lafaz-lafaznya, dibaca dengan jelas huruf-hurufnya dan tidak mengidghamkan satu huruf dengan huruf yang lain. Dikatakan hal ini adalah minimum tartil. Sedangkan maksimumnya ialah membaca Al Qur’an sesuai dengan fungsi dan maknanya. Bila membaca ayat tentang ancaman hendaklah dibacanya dengan nada ancaman, dan apabila membaca ayat yang berisi penghormatan (kepada Allah) maka hendaklah membacanya dengan penuh hormat pula.”

7. Memikirkan ayat-ayat yang dibaca. Iaitu dengan menumpukan hati dan pemikiran terhadap makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibaca. Allah Subhanuwata’ala berfirman yang bermaksud:

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu yang penuh berkah supaya kamu memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.” (Surah Sad [38], ayat 29)

8. Menyertakan perasaan dan kesedaran sewaktu membaca Al Qur’an sehingga dapat berinteraksi dengan ayat-ayat Al Qur’an samada berisi do’a, istighfar, rahmat mahu pun azab. Juga meresapi makna dan maksud ayat-ayat Al Qur’an sehingga rasa mengharap akan janji-janji Allah Subhanahuwata’ala dan rasa takut terhadap ancaman-ancman Allah Subhanahuwata’ala. Allah Subhanahuwata’ala berfirman:
“Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah kusyuk.” (Surah Al Isra’ [17], ayat 109)

Dalam Syarh Al Muhazzab disebutkan: “ Cara untuk membolehkan menangis di saat membaca Al Qur’an ialah dengan memikirkan dan meresapi makna ayat-ayat yang dibaca seperti yang berkenaan dengan ancaman berat, siksa yang pedih, janji dan anjuran (perintah). Kemudian, renungkan betapa diri sendiri telah melalaikannya. Apabila cara ini tidak dapat membangkitkan perasaan sedih, penyesalan dan tangisan, maka keadaan ini harus disesali dengan menangis kerana ia adalah suatu musibah.”

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
يخرج قوم فى آخر الزمان – أوفى هذه الأمة –
يقرأون القرآن لايجاوزتراقيهم - أوحلوقهم
"Di akhir zaman – atau pada umat ini – akan lahir segolongan manusia yang membaca Al Qur’an, namun Al Qur’an itu tidak sampai melewati tengkorok mereka atau leher mereka.” (Hadith riwayat Ibn Majah, diriwayatkan oleh Anas bin Malek ra.)

9. Memperelokkan suara sewaktu membaca Al Qur’an kerana suara yang baik dan merdu akan lebih mempengaruhi dan memberi kesan kepada hati. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
زينوا القرآن بأصوا تكم
“Hiasilah Al Qur’an dengan suara yang merdu”.
(Hadith riwayat Ibn Hibban).

10. Membaca Al Qur’an dengan suara yang jelas (jahr) kerana ia lebih diutamakan. Pembacaan yang jelas dan boleh didengari akan membangkitkan semangat orang yang mendengar, di samping memudahkan para pendengar untuk memikir, memperhati dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahuwata’ala. Walaubagaimana pun jika suara yang jahar (jahr) itu dikhuatiri menimbulkan rasa riya’ atau mengganggu orang lain seperti mengganggu orang yang sedang solah, maka membaca Al Qur’an dengan suara yang rendah lebih diutamakan.

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):

“Allah tidak mendengar sesuatu selain suara Nabi yang membaca Al Qur’an dengan suara yang jelas.”
(Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.)

11. Membaca dan mempelajari Al Qur’an dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan Allah Subhanuwata’ala, bukan bertujuan untuk mencari populariti. Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam:
تعلموا القرأن واسألوا ألله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرأن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى ورجل يستأكل به ورجل يقرؤه لله

“Pelajarilah Al Quran dan mohonlah kepada Allah dengan Al Quran itu sebelum Al Quran di pelajari oleh orang-orang yang hendak mencari dunia. Sebab Al Quran itu akan di pelajari oleh tiga jenis orang, yaitu orang-orang yang mempelajari Al Quran untuk mencari kebanggaan (populariti), orang yang mempelajari Al Quran untuk mencari makan dan orang yang mempelajari Al Quran untuk mencari redha Allah.”
(Hadith riwayat Abu ‘Abid. Kata Imam Al Hakim bahawa hadith ini sahih.)

Seterusnya, perhatikanlah ancaman daripada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam:
من قرأ القرآن يتأكل به الناس جأ يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم

“Barang siapa membaca Al Quran untuk mencari makan dari manusia, maka pada hari kiamat ia akan datang sedangkan wajahnya akan berupa tulang, tidak ada dagingnya.”
(Hadith Hasan. Hadith riwayat Imam Al Baihaqi)

12. Membaca Al Qur’an dengan hati yang tawadhu’, menjauhkan diri daripada bersifat sombong dan mengelakkan diri daripada merasa lebih baik daripada orang lain. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
يخرج فيكم قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤن القرأن لا يجاور حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

“Akan muncul di antara kalian, sekelompok orang yang memandang rendah solah kalian bersama solah mereka, puasa kalian bersama puasa mereka dan amal kalian bersama amal mereka. Mereka membaca Al Quran, tetapi Al Quran itu tidak sampai melewati tengkorok mereka, mereka keluar dari islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya.”
(Hadith riwayat Bukhari dan Ibn Majah.)

13. Jangan berniat mencari imbalan atau imbuhan duniawi daripada pembacaan Al Qur’an. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
إقرؤوْ القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة قدح يتعجلونه ولا يتأجلونه

“Bacalah Al Quran sebelum datang sekelompok kaum yang membaca Al Quran seperti orang yang sedang mengadakan undian. Mereka mengharapkan hasil yang cepat (imbuhan duniawi ) dan mengharapkan imbuhan yang lambat (pahala akhirat)”
(Hadith riwayat Abu Daud dan Ahmad)

14. Jangan menjadikan Al Qur’an atau pembacaannya sebagai alat untuk meminta-minta kepada manusia. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
من قرأ القرأن فاليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرأن
يسألون الناس به

“Barang siapa yang membaca Quran, hendaknya dengan Al Quran itu ia memohon kepada Allah. Sebab, akan datang sekelompok kaum yang membaca Al Quran untuk meminta-minta kepada orang lain.”
(Hadith riwayat Ahmad dan Tarmizi).

15. Menjahuhi daripada sifat-sifat munafik. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
أكثر منافقى أمتي قرّاؤها

“Orang-orang munafik dikalangan umatku kebanyakannya adalah qari’ dan qari’ah mereka.”
(Hadith Hasan, riwayat Ahmad dan At Tabrani.)

16. Berhati-hati daripada tergelincir atau terjebak ke dalam maksiat. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
يكون في آخر الزمان عباد جهال وقرّاء فسقة

“Akan terjadi pada akhir zaman nanti, orang yang beribadah tetapi tidak tahu cara-cara untuk beribadah dan qari’-qari’ yang fasik (banyak berbuat maksiat).”
(Hadith Sahih, riwayat Al Hakim dan Abu Nu’aim.)

17. Banyak berdo’a kepada Allah Subhanahuwata’ala supaya Al Qur’an itu menjadi hujjah baginya untuk memasuki syurga Allah Subhanahuwata’ala dan menjauhkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahuwata’ala. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:
القرأن حجة لك أو عليك

“Al Quran itu merupakan bukti menguntungkan kamu (sehingga mengawalmu ke syurga) atau bukti yang mencelakakanmu (menyeretmu ke neraka ).”
(Hadith sahih, riwayat Muslim. Ahmad dan Ibn Majah.)
18. Selalu bersama-sama dengan Al Qur’an di sepanjang hidup. Serta, mengingatkan diri sendiri akan ancaman Allah Subhanahuwata’ala terhadap mereka yang berpaling daripada Al Qur’an. Allah Subhanahuwata’ala berfirman:
“Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku,sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit.”
(Surah Thaha [20], ayat 124)

Penutup

Al Qur’an adalah sumber utama yang memandu manusia ke jalan yang Allah Subhanahuwata’ala redhai. Justeru itu setiap muslim dituntut untuk hidup bersama-sama dengan Al Qur’an. Hidup bersama-sama dengan Al Qur’an bermakna setiap muslim berkewajipan membacanya, memahaminya, meyakininya dan menjadikannya sebagai rujukan utama serta tertinggi bagi setiap amalan dan setiap perkara di dalam seluruh aspek kehidupan.

Disusun oleh: Abu Hussein
Rujukan:
Manna’ Khalil Al Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an (Diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Drs Mudzakir AS), Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, h. 270, 271, 273.

No comments:

Post a Comment