Monday, October 26, 2009

MENGUASAI DIRI (Siri 2)

Sendi-sendi Kekuatan Dalam Memerangi Nafsu.
1. Hati
Hati akan menjadi benteng yang kuat dalam memerangi nafsu sekiranya hati itu hidup, lembut, bersih, cekal dan selalu mengingati pesanan Sayidina Ali yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah Subhanahuwata’ala mempunyai bejana di atas buminya iaitu hati-hati ... maka hati yang paling disukai oleh Allah Subhanahuwata’ala ialah hati yang lembut, bersih dan cekal. Kemudian Sayidina Ali mentafsirkan (kalimah kalimah tersebut dengan) katanya: Cekal dalam pegangan agama, bersih di dalam keyakinan dan lembut terhadap saudara-saudara mukmin”.

Sayidina Ali juga berkata:
"Hati seorang mukmin itu bersih, terdapat padanya pelita yang bercahaya. Hati seorang kafir itu hitam serta berpenyakit".

Al-Quran Al-Karim memberi gambaran tentang hati orang-orang mukmin menerusi firman Allah yang bermaksud:
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Rabblah mereka bertawakkal."
(Surah Al-Anfal 8: Ayat 2)

Dalam menggambarkan sifat-sifat hati orang kafir pula Allah menjelaskan yang bermaksud:
“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”
(Surah Al-Hajj 22: Ayat 46)

Allah juga berfirman yang bermaksud:
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?”
(Surah Muhammad 47: Ayat 24)
2. Akal
Akal adalah (ciptaan Allah) yang dapat melihat, mempunyai daya memahami sesuatu, mampu membezakan dan dapat menyimpan sesuatu fahaman dari ilmu-ilmunya di mana dengan ilmu itu kelak ia dapat menghampirkan diri dengan Allah, mengetahui keagungan Allah serta kekuatan-Nya. Akal seperti inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah:
"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama’. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."
(Surah Al-Fatir 35: Ayat 28).

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam menyebut betapa tingginya nilai akal ini dalam sabdanya:
"Allah tidaklah mencipta suatu kejadian yang lebih mulia dari akal".
(Hadith riwayat at-Tirmizi al-hakim dalam “An-Nawadir” dengan sanad dha’if.)

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam berpesan kepada Sayidina Ali Karramallahu wajhah yang bermaksud:
"Apabila manusia mendampingi Allah dengan melakukan berbagai amalan kebajikan maka engkau dampingilah Allah dengan akal fikiran engkau".
(Hadith riwayat Anu Nu’aim dalam “Hilyah” dengan sanad dha’if.)

Baginda juga bersabda yang bermaksud:
"Tidaklah beruntung seorang lelaki (dengan satu pemberian) dibandingkan dengan kelebihan kurniaan akal yang dapat membimbing pemiliknya kepada petunjuk dan menahannya dari perkara yang buruk".
(Hadis riwayat Al-Mujbir)

Oleh kerana betapa tingginya nilai akal, maka Islam menganjurkan agar akal diisi dengan ilmu dan makrifat serta mendalami segala urusan agama agar dengan ilmu-ilmu itu akal menjadikannya sebagai sebab akibat yang memandu segala tindakan, membezakan di antara yang buruk dengan yang baik, di antara yang hak dengan yang batil sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam yang bermaksud:
"Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya diberikan kefahaman yang mendalam dalam agama".
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda baginda lagi:
"Kelebihan (keutamaan) seorang 'alim atas seorang 'abid (ahli ibadat) adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku".

Semua ini membuktikan betapa tingginya nilai dan kesan akal dalam proses membina kekuatan insan di dalam diri manusia. Dengannya manusia dapat mengenali serta dapat menyelami hakikat alam semesta dan rahsianya.

Oleh yang demikian akal seorang mukmin itu adalah akal fikiran yang waras, dapat membezakan buruk dan baik, halal dan haram, kebaikan dan kemungkaran kerana ia melihat segala perkara dengan cahaya Allah yang dapat menembusi di sebalik tutupan yang halus. Firman Allah yang bermaksud:
"Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun."
(Surah Al-Nur 24: Ayat 40).

Cahaya akal seseorang mukmin itu sentiasa bersinar, tidak dapat dipadamkan kecuali oleh kerja-kerja maksiat yang berkekalan, dilakukan pula secara terang-terangan dan tidak pula diikuti dengan taubat.

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam menjelaskan yang bermaksud:
"Sesiapa yang melakukan dosa maka bercerailah akalnya dari dirinya, ia tidak akan kembali kepadanya buat selama-lamanya".

Baginda Sallallahu’alaihiwasallam juga bersabda yang bermaksud:
"Kalaulah tidak kerana syaitan-syaitan itu mengelilingi hati anak-anak Adam nescaya mereka dapat melihat (merenung) kerajaan Allah di langit dan di bumi".
(Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah)

Anas bin Malik r.a menceritakan:
"Semasa aku masuk menemui Othman bin Affan r.a aku bertemu seorang wanita dalam perjalanan, lalu aku sempat mengerling memandangnya dan tertarik kepada kecantikannya. Lalu semasa aku menemuinya Othman berkata kepadaku:
"Seorang dari kamu menemuiku sedangkan kesan zina kelihatan pada kedua matanya. Adakah engkau mengetahui bahawa zina mata itu ialah memandang? Hendaklah kamu bertaubat atau aku akan mengenakan hukuman takzir”. Lalu akupun bertanya? “Adakah lagi wahyu (kepadamu) selepas Nabi?” Maka Othman menjawab: "Tidak, tetapi (dengan pandangan) basirah hati burhan dan firasat yang benar".

Rujukan: “Apa Ertinya Saya Menganut Islam” (Terjemahan dari kitab: Maza Ya’ni Intima’i Lil-Islam), oleh: Fathi Yakan.

No comments:

Post a Comment