Friday, August 22, 2008

Hati Yang Mati

Hati yang mati tidak mengenali Tuhannya, tidak menurut suruhan Allah dan tidak meninggalkan segala laranganNya. Ia selalu menurut hawa nafsu dan kehendak dirinya, walaupun perkara atau perbuatan yang dimurkai dan dibenci Allah.

Ia tidak peduli samada Allah suka atau murka asalkan keinginannya tercapai.. Ia memperhambakan diri kepada hawa nafsu semata-mata. Dalam soal cinta, takut, harap, redha dan benci, pengagungan dan kehinaan tidak mengikut kehendak Allah.
Jika ia membenci maka ia membenci kerana hawa nafsunya. Jika ia menolak maka ia menolak kerana hawa nafsunya. Ia lebih mengutamakan dan mencintai hawa nafsunya daripada keredhaan Tuhannya. Hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah komandannya, kebodohan adalah pemandunya, kelalaian adalah kenderaannya.

Fikirannya hanya tertumpu untuk mencapai keseronokan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan diri. Pertemuan dengan Allah (kematian) dan hari akhirat itu dianggap terlalu jauh dan tidak bermain di dalam fikirannya. Ia tidak mempedulikan orang yang memberi nasihat, sebaliknya
mengikuti setiap langkah dan keinginan syaitan.

Apabila ia menghadapi musibah atau kesusahan dia berputus asa dan merasa benci untuk hidup. Apabila dibuai dengan hiburan dan keseronokan dunia ia lalai dan alpa. Ia lupa akan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah.Tanggungjawab untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta.. Hatinya menjadi keras dan mati. Ayat-ayat Allah yang dibacakan tidak memberi apa-apa kesan pada hatinya. Nasihat-nasihat yang diberikan ibarat "mencurah air ke daun keladi".

Segala suruhan Allah begitu berat untuk dilaksanakan. Manakala segala larangan Allah dilakukan tanpa rasa malu atau bersalah. Maksiat dilakukan secara terang-terangan.

Sesungguhnya berkawan dengannya boleh menyebabkan turut 'terjangkit' dengan penyakit itu. Manakala bergaul dengannya juga turut diracun (fikiran) dan menemaninya akan merosakkan akhlak dan peribadi.

Qalbun Salim

Qalbun salim adalah hati yang tidak menyekutukan Allah dengan alasan apa pun. Ia hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inabah (kembali), merendahkan diri, khasyyah (takut) raja’ (pengharapan), dan ia mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata.

Jika ia mencintai maka ia mencintai kerana Allah. Jika ia membenci maka ia membenci kerana Allah. Jika ia memberi maka ia memberi kerana Allah. Jika ia menolak maka ia menolak kerana Allah.

Ia hanya tunduk, patuh serta berhukum mengikut ajaran Rasulullah S.A.W. Ia harus mengikat hatinya kuat-kuat dengan beliau untuk mengikuti dan tunduk dengannya semata, tidak kepada ucapan atau perbuatan siapa pun juga; baik itu ucapan yang ada di dalam hati; perbuatan hati, iaitu keinginan, cinta dan kebencian serta hal lain yang berkaitan dengannya; perbuatan anggota badan sehinggalah dia yang menjadi hakim bagi dirinya dalam segala hal samada masalah besar maupun yang kecil.

Segala yang dibawa oleh Rasulullah diikut tanpa soal. Tidak pernah melanggari, baik dalam kepercayaan, ucapan maupun perbuatan, sebagaimana firman Allah,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya.” (Al Hujurat: 1)

Ertinya, janganlah engkau berkata sebelum ia mengatakannya, janganlah berbuat sebelum dia memerintahkannya. Sebahagian orang salaf berkata: “Tidaklah suatu perbuatan betapapun kecilnya kecuali akan dihadapkan pada dua pertanyaan: kenapa dan bagaimana?” Maksudnya kenapa engkau melakukannya dan bagaimana kamu melakukannya?

Soalan pertama tentang sebab perbuatan, motif atau yang mendorongnya;
Apakah ia bertujuan jangka pendek untuk kepentingan pelakunya, bertujuan duniawi semata untuk mendapatkan pujian orang atau takut celaan manusia?
Apakah perbuatan itu dilakukan atau ditinggalkan agar dicintai atau tidak dibenci orang?
Apakah motif perbuatan tersebut kerana memenuhi tuntutan untuk berubudiyah (perhambaan), mencari kecintaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan wasilah (kedekatan) denganNya semata-mata?.

Inti pertanyaan yang pertama adalah apakah kamu melaksanakan perbuatan itu untuk Tuhanmu atau engkau melaksanakannya untuk kepentingan dan hawa nafsumu sendiri? Sedangkan pertanyaan yang kedua merupakan pertanyaan tentang mutaba’ah (mengikuti) Rasulullah S.A.W dalam soal ibadah tersebut. Dengan kata lain, apakah perbuatan itu termasuk yang disyariatkan kepadamu melalui lisan Rasulullah atau ia merupakan amalan yang tidak disyariatkan dan tidak diredhai Allah?

Yang pertama merupakan pertanyaan tentang keikhlasan dan yang kedua pertanyaan tentang mutaba’ah kepada Rasulullah S.A.W., kerana sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan (ibadah) pun kecuali disyariatkan oleh Allah.

Jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan pertama (keikhlasan) adalah dengan memurnikan keikhlasan dan jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan kedua iaitu dengan merealisasikan mutaba’ah iaitu mengikut sunnah Rasulullah.

Hanya hati yang ikhlas dan mengikut sunnah Rasulullah sahaja yang selamat dan terjamin keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

[Petikan dari buku Melumpuhkan Senjata Syaitan, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, terjemahan Ainul Haris Umar Arrifin Thayib Lc, Darul Falah, Jakarta, 1419 H, p 2-3.]

Wednesday, August 20, 2008

Hati

Hati bagi segenap anggota tubuh laksana raja yang mengatur bala tenteranya, yang semua berasal dari perintahnya, lalu ia menggunakan sesuka hatinya, sehingga semua berada di bawah kekuasaan dan perintahnya, dan daripadanya sebab istiqamah dan kesesatan, serta daripadanya pula niat dimotivasi atau pudar. Maka kerana itu semualah Rasulullah bersabda yang bermaksud:
“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh.”

Jadi hati itulah rajanya. Dialah pelaksana dari apa yang diperintahkan, yang menerima hidayahNya, dan tidaklah suatu amalan menjadi lurus dan benar kecuali bersumber dari tujuan dan maksudnya. Hati inilah yang paling bertanggungjawab terhadap semuanya ini, sebab setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, perhatian untuk melurus dan membenarkan hati merupakan sesuatu yang diutamakan oleh para pencari kebenaran dan mengesan serta mengubati pelbagai penyakit hati merupakan keutamaan menurut para ahli ibadah.

Ketika musuh Allah, iblis mengetahui bahawa sasaran dan sandarannya adalah hati maka ia membisik, menawan dengan berbagai bentuk syahwat, menggodanya dalam berbagai keadaan dan amalan yang menghalanginya dari jalan yang benar, menghamparkan sebab-sebab kesesatan yang memutuskannya dari sebab-sebab taufik dan memasang untuknya jaring-jaring dan tali-tali yang jika ia selamat dari terjerumus ke dalamnya ia tidak akan selamat dari menemui berbagai rintangan. Dan tidak ada keselamatan dari perangkap jaring-jaringnya dan berbagai tipu dayanya kecuali dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, mencari sebab-sebab keridhaanNya, menyandarkan dan menghampiriNya dalam setiap gerak diamnya hati dan menegaskan hinanya kehambaan diri di hadapanNya, hal yang ia merupakan sesuatu yang paling utama untuk disandang manusia sehingga ia masuk dalam jaminan ayat,
“Sesungguhnya hamba-hambaKu tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka.” (Al Hijr : 42)

Inilah yang akan memutuskan antara hamba dengan syaitan. Dan bila itu terjadi maka ia merupakan sebab bagi mencapai maqam ubudiyah (kehambaan) kepada Tuhan semesta alam serta merupakan manifestasi kebaikan hati, keikhlasan amal dan keyakinan yang terus menerus. Jika hakikat ubudiyah dan keikhlasan telah menusuk ke dalam hati maka orang itu di sisi Allah termasuk orang-orang yang dekat denganNya dan dengan demikian ia akan termasuk (gagal digoda oleh syaitan) pada pengecualian ayat,
“Kecuali hamba-hambaMu yang mukhlis di antara mereka.”
(Surah Shaad: 83)

Tuesday, August 19, 2008

Jangan disia-siakan...

Sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia dan dibiarkan begitu sahaja, tetapi Ia membebani kewajipan kepada mereka, memberikan perintah dan larangan. Lalu Dia mewajibkan mereka memahami petunjukNya, baik secara terperinci atau secara umum. Dia membahagikan kelompok manusia kepada orang-orang yang celaka (sengsara) dan orang-orang yang bahagia. Allah menempatkan untuk masing-masing kelompok suatu manzilah (kedudukan/ tempat). Allah memberikan kepada manusia ilmu dan amal; hati, pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh lain, sebagai bentuk nikmat dan anugerah dariNya. Maka siapa yang menggunakannya untuk ketaatan padaNya dan dengannya ia melalui jalan sehingga memahami petunjukNya serta tidak mendurhakaiNya maka bererti ia bersyukur atas pelbagai pemberian di atas, dan dia telah berjalan menuju keridhaan Allah. Sebaliknya, siapa yang menggunakannya mengikut kehendak hawa nafsunya dengan tidak memelihara hak PenciptaNya, nescaya dia akan berada di dalam kerugian apabila bertemu dengan Allah di akhirat. Ia akan bersedih selamanya kerana hak-hak anggota tubuh ini pasti akan dihisab (disoal).

Allah berfirman dalam Surah Al Isra’ yang bermaksud:
“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

[Petikan dari buku Melumpuhkan Senjata Syaitan, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, terjemahan Ainul Haris Umar Arrifin Thayib Lc, Darul Falah, Jakarta, 1419 H, p xxxvi.]