Sunday, August 02, 2009

AMAL SOLEH (Siri 1)

PENGERTIAN AMAL SOLEH

Amal soleh ialah segala amalan yang diredhai Allah Subhanahuwata’ala, yang memenuhi dua syarat:

a. Amalan itu hendaknya sesuai dengan ajaran Islam
b. Amalan itu bertujuan untuk mencapai keredhaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahuwata’ala.

Apabila sesuatu amalan tidak memenuhi kedua syarat di atas, atau hanya dapat memenuhi salah satu daripada dua syarat tersebut, maka ia tidaklah termasuk amalan yang diredhai Allah Subhanahuwata’ala dan tidak akan mendapat pahala atau ganjaran daripada Allah Subhanahuwata’ala.

Allah Subhanahuwata’ala berfirman:
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabnya".
(Al-Kahfi: 110)

Oleh itu dapatlah dikatakan bahawa amal soleh itu ialah amalan benar yang sesuai dengan ajaran Islam dan niat dalam melakukannya adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah Subhanahuwata’ala.

KEDUDUKAN AMAL SOLEH DALAM ISLAM

Kedudukan amal soleh dalam Islam sangat penting. Amal soleh adalah buah keimanan kepada Allah Subhanahuwata’ala, hari kiamat dan Rasul-Nya. Amal soleh adalah menifestasi dari kandungan syahadah dalam bentuk amal perbuatan.

Kita temui banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur’an yang menerangkan pentingnya amal soleh. Kadang-kadang amal soleh dihubungkan dengan keimanan dan diterangkan ganjaran serta pahalanya. Kadang-kadang diterangkan amal soleh bermanfaat bagi manusia pada hari akhirat dan Allah Subhanahuwata’ala tidak melupakan pahala serta ganjaran amal soleh seseorang.

Di samping itu kita temui juga ayat-ayat yang menerangkan amal soleh itu sebagai penghapus sesuatu dosa. Dosa akan membawa manusia kepada kerugian.

Oleh itu, tidak ada jalan yang lain bagi manusia dan tidak ada jalan yang perlu ditempuh oleh manusia kecuali beramal soleh.

Allah Subhanahuwata’ala berfirman:
“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh (bahawa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”
(Al-Maidah: 9)

“Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahgiaan dan tempat kembali yang baik.
(Ar-Ra’d: 29)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.”
(An-Nahl: 97)

“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan mempersia-siakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”
(Al-Kahfi: 30)

“Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabmu dan lebih baik kesudahannya.”
(Maryam: 76)

“Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.”
(Al-Ankabut: 7)

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang soleh.
(Al-Ankabut: 9)

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.
(Al-‘Asr: 1-3)

Rujukan: Risalah at-Ta’rif jilid 1.

No comments:

Post a Comment