Sunday, August 02, 2009

KEWAJIPAN-KEWAJIPAN HAMBA ALLAH (Siri1)

Kita perlulah memahami bahawa kewajipan hamba kepada Allah Subhanahuwata’ala adalah berubudiyah (عبودية) atau beribadah, takut (خشية), bertaqwa, berdoa’ dan bertawakkal kepada-Nya semata-mata. Maka, selaku hamba Allah Subhanahuwata’ala, hadapkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata, tidak kepada makhluk.

Kewajipan hamba Allah Subhanahuwata’ala adalah:
1) Berubudiyah (عبودية) atau beribadah kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata. Firman-Nya:
Bermaksud: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. “
(Surah ad-Dzariyaat : 56)

2) Takut hanya sanya kepada Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya:

Bermaksud: “Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. “
(Surah at-Taubah : 13)

3) Bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata. Firman-Nya:
Bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati (kembali kepada Allah) melainkan dalam keadaan kamu semua benar-benar muslim (beragama Islam).”
(Surah ali-Imran : 102)

4) Segala permohonan dan do’a hanya ditujukan kepada Allah Subhanahuwata’ala. Allah Subhanahuwata’ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya memohon dan berdo’a kepada-Nya. Firman-Nya:
Bermaksud: “…Berdo’alah kepada-Ku (Allah), niscaya akan Ku (Allah) perkenankan bagimu (do’a kamu semua). “
(Surah Ghafir (al-Mu’min) : 60)

Sesungguhnya Allah Subhanahuwata’ala telah menggambarkan iqrar orang yang beriman di dalam ayat 5 surah al Fatihah:
Bermaksud: “Hanya kepada Engkaulah ( Allah) kami perhambakan diri (برعبودية) (menyembah) dan hanya kepada Engkaulah (Ya Allah) kami mohon pertolongan “

5) Bertawakkal hanya sanya kepada Allah Subhanahuwata’ala di dalam usaha dan urusan hidup seluruhnya. Firman-Nya:
Bermaksud: “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. “
(Surah al-Ma’aidah : 23)

Ringkasnya ibadah, takut, taqwa, doa’ dan tawakkal kita hanya sanya kepada Allah Subhanahuwata’ala semata tanpa sebarang sekutu atau شريك dengan mana-mana makhluk. Kerana semua perkara tersebut adalah haq Allah Subhanahuwata’ala yang tidak diberikan kepada mana-mana makhluk termasuk Nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam adalah hamba Allah Subhanahuwata’ala yang paling teguh beribadah, paling takut, paling bertaqwa, sentiasa berdo’a dan bertawakkal sepenuhnya kepada-Nya.

Rujukan:Khutbah Ustaz Omar Haji Salleh (24 Rabiulawal 1425H, 14 Mei 2004), (beliau mengesyorkan rujukan lanjut kepada penulisan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya أصول الدعوة dan Ustaz Said Hawwa dalam kitabnya جند الله ثقافة وأخلاقا

No comments:

Post a Comment