Sunday, August 02, 2009

SYIRIK DAN KESAN-KESANNYA (Siri 1)

Marilah kita bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata’ala dengan melaksanakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sehubungan dengan itu juga marilah kita bersama-sama berpegang dan melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu’alaihiwasallam agar kita benar-benar menjadi pengikut baginda dan pengamal sunnah baginda.

Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini banyak cabaran dan ujian. Antara cabaran yang kita hadapi ialah wujudnya syirik dalam masyarakat.

Syirik merupakan persoalan yang menyentuh aqidah. Ia mestilah kita jauhi. Syirik bermaksud menyengutukan Allah Subhanahuwata’ala dalam ibadah dan perhambaan. Menyengutukan Allah Subhanahuwata’ala seperti menjadikan tuhan-tuhan lain setanding dengan Allah Subhanahuwata’ala, meminta tolong dan menyampaikan hajat kepada perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahuwata’ala adalah syirik.

Sebenarnya Islam mendidik kita agar menjadikan segala ibadah yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahuwata’ala. Allah Subhanahuwata’ala menegaskan perkara tersebut di dalam Al-Quran:

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahawa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah yang Esa", barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia menyengutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya".
(Al-Kahfi:110)

Jenis-jenis Syirik

a) Syirik Akbar (syirik besar)

Syirik jenis ini ialah dengan cara menyembah sesuatu yang lain (seperti berhala) yang dianggap sebagai tuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahuwata’ala tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Firman Allah Subhanahuwata’ala dalam Al-Quran :
“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam, pada hal Al-Masih sendiri berkata, “Hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku, dan Rabbmu”. Sesungguhnya orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun “
(Al-Maidah:72)

b) Syirik Asghar (syirik kecil)

Antara bentuk syirik jenis ini ialah meyakini azimat, mentera-mentera, jampi-jampi, dukun dan bersumpah dengan sumpah selain daripada Allah Subhanahuwata’ala.

Termasuk juga dalam syirik kecil ialah sesuatu yang merosakkan keikhlasan dalam beribadah dan ber’ubudiyyah kepada Allah Subhanahuwata’ala seperti riyak, takabur dan ‘ujub.

Syirik jenis ini juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahuwata’ala.
Rujukan:Risalah At-Ta’rif Jilid 1

No comments:

Post a Comment