Friday, October 29, 2010

Kunci Penutup Kejahatan

Rasulullah bersabda: “.... Berbahagialah seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai pemegang kunci-kunci kebaikan. Celakalah seseorang yang dijadikan oleh Allah pemegang kunci-kunci pembuka kejahatan.” (HR Ibnu Majah dari Anas r.a.)

Disamping menjadi kunci pembuka kebaikan seorang muslim hendaklah menjadi kunci penutup kejahatan. Antara beberapa bentuk tindakan yang dianggap sebagai kunci penutup kejahatan ialah

i. Mencegah berlakunya kejahatan dan kemungkaran

Seseorang yang mencegah kemungkaran dianggap menutup pintu kejahatan. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan tangan (kuasa yang dimiliki). Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Ini adalah selemah-lemah iman.” (HR Muslim)


ii. Meminta bantuan orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mencegah kemungkaran.

Seseorang yang tidak mampu untuk mencegah kemungkaran perlu meminta bantuan orang yang memiliki kuasa atau kekuatan. Ia lebih baik daripada sekadar membenci di dalam hati. Hikmah memiliki kekuasaan adalah untuk menegak kebenaran dan menumpas kejahatan. Othman Bin Affan berkata: “Kami akan mencabut dengan kekuasaan apa-apa yang tidak tercabut dengan al Quran.”

iii. Menutup ruang menuju kepada maksiat.

Seorang yang menutup ruang atau peluang yang membawa kepada kejahatan dan maksiat juga layak dianggap kunci penutup kejahatan. Rasulullah bersabda: “Adapun sedekahmu kepada seorang pencuri itu, semoga berkat sedekahmu ia berhenti mencuri. Adapun sedekahmu kepada seorang pelacur itu, semoga berkat sedekahmu ia berhenti melacur. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, semoga berkat sedekahmu ia mahu mengambil pelajaran dan bersedekah sebahagian daripada harta yang diberikan kepadanya (HR Muslim)

iv. Membersihkan hati dari keinginan jahat dan kotor.

Seorang yang menjaga sikap dan perilakunya sehingga mampu memadam atau meredakan rasa iri hati, dengki, tamak dan sifat-sifat buruk pada orang lain juga dianggap sebagai kunci penutup kejahatan. Misalnya seorang yang rela berkongsi atau menyembunyikan anugerah Allah yang diterimanya agar tidak timbul rasa iri hati, dengki dan penyakit hati pada diri teman, jiran atau orang lain. Sabda Rasulullah: “Hai Abu Dzar, jika kamu memasak kuah maka perbanyakkanlah airnya dan perhatikanlah (berikanlah) kepada jiran tetanggamu.” (HR Muslim,

Jika makanan tidak cukup untuk diberikan kepada jiran maka pastikan bau masakan tidak sampai ke rumah jiran.

Rujukan:

Fakhruddin Nursyam, Lc, Syarah Lengkap Arba’in Da’awiyah – Teladan Aplikatif Dakwah Rasulullah, Bina Insani Press Solo, September 2006

No comments:

Post a Comment