Saturday, October 30, 2010

Kunci Pembuka Kejahatan

Rasulullah bersabda: “..... Celakalah seseorang yang dijadikan oleh Allah pemegang kunci-kunci pembuka kejahatan.” (HR Ibnu Majah dari Anas r.a.)

Penyeru kepada kejahatan dan keburukan sentiasa ada di dalam masyarakat di sepanjang zaman. Oleh itu seseorang mukmin perlu sentiasa berusaha agar jangan menjadi sebahagian daripada golongan jahat ini. Bahkan sudah semestinya ia menjadi lawan dan musuh utama yang menghalang dan menentang sebarang usaha untuk membuka pintu-pintu kejahatan di tengah masyarakat. Ada beberapa tindakan yang boleh dikategorikan sebagai kunci pembuka kejahatan:-

i. Menyebar keburukan seseorang yang sepatutnya disembunyikan

Menyebarkan keburukan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang boleh menyebabkan masyarakat mengikut atau menjadi teladan untuk melakukan keburukan yang sama.

Allah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (an Nuur ayat 19)

ii. Tidak bersegera bertaubat setelah melakukan banyak keburukan yang telah disaksikan oleh orang .

Lambat taubat akan membuka pintu keburukan dan keinginan orang lain untuk menirunya dalam melakukan maksiat. Allah berfirman:

“Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (ali Imran 135)


iii. Ridha dengan kelemahan dirinya sehingga tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan penyeru kepada kejahatan.

Saidina Umar sentiasa berdoa, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan orang soleh dan kekuatan orang derhaka.”

Rasulullah mengajar kita sentiasa berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dri kepada-Mu dari kesedihan dan kegelisahan, aku berlindung dri kepada-Mu dari sifat pengecut dan kedekut, aku berlindung dri kepada-Mu dari kemalasan dan ketidakmampuan.” (HR Ahmad)

iv. Tidak memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk mencegah kemungkaran sehingga orang-orang jahat semakin bermahajarela, sedangkan orang yang lebih rendah kedudukan daripadanya tidak berani bertindak mendahuluinya.

Sedangkan salah satu tanda kesyukuran diberi kedudukan atau kekuasaan oleh Allah ialah melakukan kerja mencegah kemungkaran. Pemimpin yang tidak melakukan kerja mencegah kemungkaran adalah pengkhianat.

Sabda Rasulullah: “Setiap pengkhianat (pada hari kiamat) akan pacakkan bendera di punggungnya. Bendera ini ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah bahawa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pemimpin yang khianat

Rujukan:

Fakhruddin Nursyam, Lc, Syarah Lengkap Arba’in Da’awiyah – Teladan Aplikatif Dakwah Rasulullah, Bina Insani Press Solo, September 2006

No comments:

Post a Comment