Wednesday, February 23, 2011

Cara Rasulullah SAW Berdakwah Kepada Orang Dewasa

Susunan: Ustaz Abu Taqiyuddin Hussein

Makna hadis:
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasululllah SAW memasuki masjid, lalu masuk seorang lelaki ke masjid untuk melakukan solah. Selesai solah, ia mendatangi Rasulullah SAW seraya mengucapkan salam. Setelah menjawab salam, baginda berkata, “kembalilah ke tempatmu dan solahlah, kerana sesungguhnya engkau belum mengerjakan solah!”. Ia pun kembali ke tempatnya dan mengerjakan solah seperti yang telah ia kerjakan tadi. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW lagi seraya mengucapkan salam. Setelah menjawab salam, baginda berkata, “kembalilah ke tempatmu dan solahlah, kerana sesungguhnya engkau belum mengerjakan solah!”.

Hal ini berulang sampai tiga kali. Lalu ia berkata, “Demi Dzat yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak boleh mengerjakan yang lebih baik daripada ini, maka ajarilah aku!”. Baginda pun mengajarnya, “Apabila engkau berdiri untuk solah, maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran, kemudian ruku’lah sehingga engkau toma’ninah dalam keadaan engkau ruku’, kemudian bangkitlah sehingga engkau toma’ninah dalam keadaan engkau i’tidal, kemudian bersujudlah sehingga engkau toma’ninah dalam keadaan sujud, kemudian duduklah sehingga engkau toma’ninah dalam keadaan duduk. Lakukanlah hal ini dalam semua solahmu.”
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Seni Dakwah:

1. Rasulullah SAW berhadapan dengan mad’u yang telah dewasa, iaitu mad’u yang memiliki ciri-ciri:
a. Yang telah mencapai kematangan berfikir.
b. Yang telah memiliki persepsi dan amalan kebiasaan yang kukuh serta dominan pada dirinya, sehingga agak sukar bagi seorang da’i untuk menyesuaikan persepsi dan amalan kebiasaannya itu dengan ajaran Islam sebenar.
c. Mad’u, apabila meningkat umur, sukar untuk belajar dan mengingati sesuatu pengajaran baru dengan cepat.

2. Perilaku baginda terhadap orang dewasa berbanding remaja/pemuda adalah berbeza:
a. Bagi mad’u remaja/pemuda (seperti yang dapat dapat difahami daripada hadits-hadits sebelum ini), baginda mengajak mad’u untuk duduk dekat atau hampir dengan baginda.
b. Manakala bagi mad’u yang sudah dewasa, baginda menyuruhnya kembali ke tempatnya yang agak berjauhan dengan baginda.

3. Dalam mendidik orang dewasa, baginda memberikan ruang dan jarak yang agak jauh sedikit berbanding dengan golongan remaja/pemuda. Antara hikmahnya ialah:
a. Baginda tidak mahu mendominasikan pentas da’wah apabila berhadapan dengan orang dewasa. Proses belajar bagi orang dewasa memerlukan ruang untuk berfikir sendiri, memahami sendiri dan membuat keputusan sendiri.
b. Baginda mahu mad’u baginda yang dewasa itu percaya kepada diri sendiri. Tidak mahu ia rasa dikongkong dan tertekan, bahkan memberi peluang kepadanya untuk mencari kesalahan-kesalahannya sendiri.

4. Baginda bersabar menunggu kesediaan hati mad’u untuk menerima pengislahan, ini dapat difahami dari kisah hadits di atas:
a. Lelaki itu mengulangi solahnya sebanyak tiga kali sehingga ia betul-betul bersedia untuk menerima nasihat daripada Rasulullah SAW.
b. Rasulullah SAW menunggu sehingga mad’unya berkata: ’allimni – yang bermaksud: ajarilah aku.

5. Baginda bersabar menunggu mad’u dewasa sehingga pintu hatinya benar-benar terbuka. Sebenarnya, orang dewasa tidak boleh tergesa-gesa ditegur. Sesungguhnya apabila hati telah benar-benar bersedia, maka penjelasan yang ringkas sudah boleh membawa perubahan.

6. Dalam hadits ini baginda tidak menjelaskan semua rukun solah kepada lelaki tersebut. Baginda hanya menjelaskan hal-hal yang baru dan belum diketahui. Pada umumnya orang dewasa tertarik kepada hal-hal yang baru dan belum diketahui. Dalam konteks hadits ini, antara perkara yang ingin dijelaskan oleh baginda (di samping beberapa perkara lain) ialah mengenai permasalahan toma’ninah – yakni berhenti sebentar antara beberapa rukun solah:
a. Toma’ninah semasa ruku’.
b. Toma’ninah semasa i’tidal.
c. Toma’ninah semasa sujud.
d. Toma’ninah semasa duduk antara dua sujud.

7. Baginda memberi fokus kepada beberapa kesalahan yang ketara sahaja, kerana tidak semua perkara boleh dicapai pada satu masa.

8. Pangajaran penting daripada hadits ini (dari sudut fiqh ad-daw’ah) ialah:
a. Mewujudkan kesediaan hati pada diri mad’u yang dewasa adalah penting agar da’wah dan tarbiyah berkesan.
b. Para penda’wah hendaklah bersabar menunggu zuruf yang munasabah untuk memberi nasihat dan tidak boleh tergesa-gesa dalam berda’wah. Apabila telah ada zuruf munasabah, maka penda’wah tidak boleh lagi bertangguh-tangguh untuk berda’wah kepada mad’u.
c. Para penda’wah hendaklah menyesuaikan isi da’wahnya setara dengan kemampuan mad’u.


Rujukan utama:
Syarah Lengkap Arba’in Da’awiyah – Teladan Aplikatif Dakwah Rasulullah SAW, Fakharuddin Nursyam Lc, Bina Insani.

No comments:

Post a Comment