Tuesday, February 15, 2011

Amru Bin Jamuh – Contoh Manusia Yang Menjadikan Jihad Sebagai Jalan Hidup

Dakwah tidak akan pernah hidup dan berkembang kecuali dengan jihad. Hal ini telah direalisasikan oleh jenerasi awal di bawah bimbingan Rasulullah SAW dengan petunjuk wahyu dari Allah SWT.

Hasilnya lahir peribadi mulia sepertimana seorang sahabat yang bernama Amru Bin Jamuh. Amir Bin Jamuh adalah seorang yang tempang (pincang) kakinya. Ia mempunyai empat orang anak muda yang ikut berperang bersama-sama Rasulullah setiap kali Rasulullah berperang melawan musuh.

Ketika Rasulullah bersiap sedia untuk menghadapi perang Uhud, Amru Bin Jamuh juga ingin ikut berperang menemani baginda Rasulullah. Tetapi anak-anaknya berkata kepadanya, “Wahai ayah, sesungguhnya Allah memberimu rukhsah (keringanan) untuk tidak ikut berperang. Ayah tidak usah berangkat, kami telah menggantikanmu. Allah tidak mewajibkan orang seperti ayah (yang tua dan tempang kaki) turut berangkat berjihad.”

Kemudian Amru Bin Jamuh pergi menemui Rasulullah, dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku melarangku berjihad bersamamu. Demi Allah, aku ingin mati syahid. Aku ingin menginjak syurga dengan kakiku yang tempang ini!”. Rasulullah berkata kepada Amru, “Berkenaan dengan keadaanmu, wahai Amru, sesungguhnya Allah telah memaafkanmu dan menghapuskan kewajipan jihad darimu!.”

Kemudian Rasulullah berkata kepada anak-anak Amru, “Tidak ada salahnya jika kalian membiarkannya, semoga Allah memberi kurnia dia mati syahid,”

Maka berangkatlah Amru dalam perang Uhud, ia pun pergi menemui syahidnya dalam peperangan di sana.

Pengajaran:

i. Jihad adalah satu kewajipan yang tidak berhenti sampai hari kiamat.
ii. Jihad yang paling rendah ialah menentang sesuatu kemungkaran dengan hati dan paling tinggi ialah berperang mengangkat senjata di jalan Allah.
iii. Jihad terdapat dalam pelbagai bentuk seperti berjihad menggunakan lisan, tulisan, tangan dan berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim.
iv. Dakwah tidak pernah hidup dan berkembang kecuali dengan jihad. Pahala yang diperolehi oleh orang yang berdakwah adalah besar di sisi Allah.

v. Sahabat jenerasi awal tidak pernah berkompromi dalam merebut untuk mati syahid kerana mati syahid adalah cita-cita dalam hidup mereka.

Rujukan:

Parman Hanif M.Pd, Teladan Tarbiyah Dalam Bingkai Arkanul Bai’ah, Auliya Press Solo, Surakarta, 2006.

No comments:

Post a Comment