Monday, March 30, 2009

Prihatin Dengan Zikir

Al Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya: “Wahai Rasulullah! Sesunggguhnya suruhan Islam itu adalah banyak bagi diriku. Cuba tuan hamba khabarkan kepadaku satu perkara yang boleh aku berpegang dengannya.” Lalu jawab Rasulullah S.A.W.: “Biarlah lidah kau sentiasa basah dengan zikrullah.”

Berikut dinukilkan secara ringkas kata-kata sahabat mengenai zikir.
i. Ibnu Abi Al-Dun’ya telah meriwayatkan sebuah athar dari Umar R.A. telah berkata: “Jangan kamu sibukkan diri kamu dengan ingatan kepada manusia kerana itu adalah bala’ tetapi kamu berkewajipan mengingati Allah.”
ii. Al Imam Ahmad meriwayatkan sebuah athar dari Habib Bin Abdullah bahawa seseorang telah datang menemui Abu Darda’ R.A. dengan berkata kepadanya: “Berilah aku satu wasiat dan peringatan.” Maka kata Abu Darda’: “Ingatlah Allah di masa kamu senang, nescaya Dia akan mengingatimu ketika kesusahan.”
iii. Abu Nu’aim mengeluarkan sebuah hadith dari Mu’adz Bin Jabal R.A. dengan katanya: “Tiada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang membebaskannya dari azab Allah selain dari zikrullah.”

[Petikan dari buku Suri Teladan Kehidupan Para Sahabat (Radiyallahu ‘Anhum), Dr ‘Ali Shurbaji, terjemahan Ustadh Mohd Darus Senawi ‘Ali, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor, 2009, p 42-43.]

No comments:

Post a Comment