Thursday, March 19, 2009

Bahaya Syirik

Al Imam Ahmad telah meriwayat dengan sanadnya dari Mahmud Ibn Labid bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“ Perkara yang paling ditakuti olehku terhadap kamu ialah syirik yang terkecil.” Lalu mereka bertanya: “Apakkah syirik yang terkecil itu wahai Rasulullah?” Jawab beliau: “Itulah ria’. Allah Ta’ala akan berkata pada hari Qiamat apabila manusia membawa amalan mereka: “Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu menunjuk-nunjukkan amalan kamu kepada mereka dan lihatlah di sana adakah kamu akan mendapat apa-apa pahala di sisi mereka.”

Inilah syirik khafi (halus) yang memerlukan kepada kesedaran dan kewaspadaan yang berterusan untuk menghindarkan diri darinya supaya iman itu terpelihara bersih dan tulen.

Di sana ada syirik kasar yang ketara iaitu memberi ketaatan dan kepatuhan kepada yang lain dari Allah di dalam mana-mana urusan kehidupan seperti ketaatan kepada undang-undang (yang lain dari undang-undang Allah) – inilah pengertian syirik yang dinaskan Allah yang tidak dapat dipertikaikan lagi – dan ketaatan kepada tradisi-tradisi manusia seperti merayakan hari raya dan musim-musim yang ditetapkan manusia dan tidak ditetapkan Allah, juga ketaatan memakai pakaian-pakaian tertentu yang berlawanan dengan perintah Allah, juga mendedah atau menunjuk-nunjuk ‘aurat-‘aurat yang wajib ditutup mengikut syariat Allah.

Perbuatan-perbuatan yang seperti ini akan melewati batas perbuatan yang berdosa apabila ia bertentangan dengan syariat Allah, iaitu apabila ia dipatuhi dan dita’ati kerana adat resam yang lumrah yang dicipta manusia dan meninggalkan perintah yang jelas dari Allah Tuhan sekelian manusia. Ketika ini perbuatan itu ia bukan lagi merupakan satu perbuatan yang berdosa, malah merupakan satu perbuatan syirik kerana ia menunjukkan keta’atan dan kepatuhan kepada yang lain dari Allah dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, dan dari segi inilah ia merupakan satu perbuatan yang amat merbahaya.

Oleh sebab itulah Allah berfirman dalam Surah Yusuf ayat 106 yang bermaksud:
“Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukanNya.”
[Petikan dari Tafsir Fi Zilalil Quran Asy-Syahid Sayyid Qutb Rahimahullah, terjemahan Yusoff Zaky Haji Yacob, Pustaka Aman Press Sdn Bhd, Kota Bharu, Kelantan Darulnaim, 2000, p 297-298.]

2 comments: