Sunday, July 31, 2011

Keadilan Kunci Keselamatan Di Dunia dan Akhirat

Imam Al Alusi berkata, “Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Sedangkan lawannya adalah kezaliman, iaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya, samada mengurangi atau melebihi, adakalanya mengubah waktu dan tempatnya.”

Ibnu Taimiyah berkata: “Adil adalah merealisasikan segala sesuatu sebagaimana semestinya dan menunaikannya secara sempurna. Termasuk dalam pengertian adil adalah menyamakan antara dua hal yang sama dan membezakan antara dua hal yang berbeza.”

Sebahagian ulama berpendapat bahawa adil adalah keadaan seseorang akan mendapatkan penghargaan atas kebaikan yang dilakukannya dan mendapatkan hukuman atas keburukan yang dilakukannya. Meskipun secara umumnya ada perbezaan, namun secara dasarnya ketiga definisi di atas memiliki makna yang sama.

Dalam sebuah hadis Rasulullah yang bermaksud: “Tiga perkara yang akan memberi keselamatan iaitu takut kepada Allah dalam keadaan bersendirian dan dikhalayak ramai,berlaku adil dalam keadaan redha dan benci, berhemat (berjimat cermat) dalam keadaan miskin dan kaya.” (HR Thabrani dan Abu Syaikh dari Anas Bin Malik r.a.)

Berlaku adil akan mendatangkan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat kerana beberapa manfaat dan hasil seperti

i. Mendekatkan kita kepada ketaqwaan.

Firman Allah yang bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al Maidah: ayat 8)


Taqwa merupakan penyelesaian kepada pelbagai masalah hidup yang dialami dan mengundang limpahan rezeki dari Allah, dan dipermudahkan oleh Allah dalam segala urusan.

Firman Allah yang bermaksud:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (Surah Ath- Thalaq ayat 2 – 4)

ii. Keadilan merupakan asas pembentukan masyarakat yang kuat dan beradab.

Salah satu misi para Rasul adalah menegakkan keadilan di tengah umat manusia. Firman Allah yang bermaksud:

“Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Surah Al Hadid ayat 25)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya Allah akan mengokohkan pemerintah yang adil meskipun kafir, dan tidak akan mengokohkan pemerintahan yang zalim meskipun Muslim.” (Fatawa ar- Riyadh: 18/146)

iii. Orang-orang yang berlaku adil akan meraih kecintaan Allahh dan meraih kedudukan yang terhormat di sisi-Nya sehingga mereka selamat dari murka dan siksa-Nya.

Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Surah Al Hujurat ayat 9)

Rasulullah bersabda yang bermaksud:

“Sesungguhnya orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan hukuman, berlaku adil terhadap keluarga, dan berlaku adil dalam menjalankan kekuasaan mereka.” (HR Muslim)

Rujukan: Fakhruddin Nursyam, Lc, Syarah Lengkap Arba’in Ruhiyah Refleksi 40 hadis Rasulullah saw, Bina Insani Press Solo, Solo, 2007.

No comments:

Post a Comment