Wednesday, June 29, 2011

Umat Islam sangat beruntung atau paling malang?

Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia ini kerana mereka memiliki wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuk yang asli. Bebas dari kekotoran campur tangan manusia.

Setiap kata-kata yang ada di dalam Al Quran masih tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah S.A.W. Namun umat Islam ini jugalah orang yang paling malang di dunia ini kerana walaupun memiliki wahyu Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfaat wahyu tersebut yang tidak terhitung banyaknya.

Al Quran diturunkan kepada manusia agar dibaca, faham dan laksanakan segala petunjuk Al Quran. Dengan pertolongan kitab AlQuran mereka disuruh menegakkan pemerintahan di muka bumi Allah sesuai dengan hukum Allah.

Al Quran datang untuk memberi kepada mereka kebesaran dan kekuasaan. Al Quran datang untuk menjadikan mereka wakil Allah yang sejati di bumi ini.

Sejarah telah membuktikan bahawa bila mana umat Islam menurut petunjuk yang terkandung dalam kitab Allah, maka kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya untuk menjadikan mereka imam dan pemimpin dunia.

Tetapi sekarang, kegunaan Al Quran bagi mereka hanyalah untuk disimpan di rumah untuk mengusir hantu dan menjauhi dari sihir. Mereka menggantung ayat Al Quran dileher, mencelup ke dalam air dan kemudian meminum airnya. Mereka membaca ayat Al Quran tanpa memahami ertinya. Namun mereka berharap untuk memperoleh berkat daripadanya.

Mereka tidak lagi mencari petunjuk daripada Al Quran untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadikan Al Quran dalam menentukan apa yang mereka harus kerjakan, apa yang harus mereka percayai, apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana berurusan sesama manusia.

Mereka menjauhi Al Quran dalam menentukan hukum apa yang harus mereka ikuti. Mereka menjauhi Al Quran dalam mematuhi perintahnya. Mereka menjauhi Al Quran dalam menentukan siapa yang harus diikut perintahnya, hak sesama manusia, siapa yang harus dijadikan sahabat dan siapa yang harus dijadikan musuh.

Kaum muslimin sekarang ini tidak lagi merujuk kepada Al Quran dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Bahkan mereka sekarang meminta petunjuk tentang sesuatu masalah daripada orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, dan mereka yang mementingkan diri sendiri.

Kaum muslimin lebih suka mengikut kemahuan atau nafsu mereka tanpa mengambil kira kehendak Allah dan ajaran al Quran. Kerana itulah mereka ditimpa bencana, yang pasti akan datang kepada sesiapa sahaja yang lupa kepada Allah dan mengikut petunjuk selain dari petunjuk Allah.

Bencana datang dalam pelbagai bentuk seperti keruntuhan institusi rumah tangga, kerosakan akhlak, masalah sosial, jenayah, dibuli oleh negara kuasa besar dan sebagainya.

Al Quran hanya dijadikan sebagai bahan bacaan di dalam majlis doa selamat, bacaan Yasin, jampi untuk mengubati rasukan jin, ubat untuk orang sakit dan sebagainya. Maka apa yang kita perolehi hanyalah untuk hal-hal yang kecil itu sahaja

Bila yang anda cari hanya kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta, maka anda juga akan memperolehinya. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani, Al Quran juga akan membawa anda ke sana. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk mengambil manfaat daripadanya.

Al Quran adalah bagaikan lautan; anda hanya mengambil dua titis air daripadanya, padahal sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu sendiri.

Rujukan:

Manhaj Hidup Muslim, terjemahan Fundamental Of Islam Sayyid Abul A’la Al-Maududi, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, 1985.

No comments:

Post a Comment