Monday, June 27, 2011

Kenapa perbuatan orang Muslim berbeza dengan orang kafir?

Ada dua hal yang membezakan seorang muslim dengan seorang kafir. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan.

Pengetahuan bererti seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya, apa perintah-perintah-Nya, bagaimana cara-cara untuk menuruti kehendak-Nya, perbuatan mana yang disukai-Nya dan mana yang tidak disukai-Nya.

Bila ia mengetahui hal-hal tersebut, maka langkah yang kedua ialah ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari Tuhannya, melaksanakan kehendak-kehendak-Nya dan mengabaikan kemahuan sendiri sekiranya bertentangan dengan kehendak Allah.

Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan, tetapi perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya, maka ia meninggalkan keinginannya sendiri dan melaksanakan perintah Tuhannya.

Apabila sesuatu perbuatan itu mulia pada pandangannya (seperti berjabat tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram), tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina, maka ia harus memandang hina pula. Sebaliknya, bila sesuatu perbuatan nampak hina di matanya (seperti menutup aurat), tapi Tuhannya mengatakan mulia, maka ia mesti memandangnya mulia pula.

Apabila ia melihat sesuatu pekerjaan mengandungi bahaya, tetapi Tuhannya mengatakan perbuatan itu harus dilakukan, maka sedaya upaya ia harus mengerjakan (seperti berjihad di jalan Allah), walaupun ia mungkin kehilangan harta benda atau nyawanya.

Sebaliknya, bila ia memandang bahawa sesuatu pekerjaan akan mendatangkan keuntungan baginya (seperti jual beli atau pinjaman menggunakan sistem riba), tetapi Tuhannya melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka wajib ia meninggalkannya, walaupun pekerjaan tersebut boleh mendatangkan keuntungan wang ringgit atau harta benda yang banyak.

Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan Muslim sebagai hamba Allah yang sejati, yang mendapat limpahan rahmat-Nya serta kedudukan yang mulia.

Sebaliknya, orang kafir tidak memiliki pengetahuan ini, ia dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmat-Nya.

Anda bagaimana?

Rujukan:

Manhaj Hidup Muslim, terjemahan Fundamental Of Islam Sayyid Abul A’la Al-Maududi, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, 1985.

No comments:

Post a Comment