Tuesday, May 10, 2011

Mengendalikan Kekuatan Syahwat

Sabda Rasulullah:

“Orang yang lemah adalah orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsunya...” (HR Ahmad dan Tirmidzi dari Syadad Bin Aus)

Potongan hadis di atas menunjukkan bahawa seorang muslim tidak boleh menuruti nafsu syahwatnya. Ia harus mampu mengendalikan dan mengarahkan syahwatnya untuk meraih redha Allah dan mewujudkan kebahagiaannya. Kekuatan syahwat ini hendaknya dikendalikan dengan sikap ta’affuf iaitu memaksakan diri untuk bersikap iffah (menjaga kesucian diri) sehingga sifat ini menjadi sebahagian dari sifat peribadi dirinya.

Iffah adalah kemampuan dalam mengendalikan nafsu dari keinginan yang kotor dan nista. Dalam usaha untuk melakukan langkah ta’affuf (memaksa diri) seorang muslim hendaklah mengikut ajaran Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda:

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa.” (HR Abu Nu’aim)


i. Mengendalikan keinginan seks


Dalam memenuhi keinginan seks seorang muslim dianjur supaya menikah. Jika dengan seorang isteri masih belum mengendalikan syahwat seksual maka ia dibolehkan untuk menikah lagi sehingga empat orang isteri. Jika belum mampu menikah, maka hendaknya ia mengendalikan syahwatnya dengan berpuasa.


Rasulullah bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya ia segera menikah. kerana sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa, kerana sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya.” (HR Ahmad)


ii. Mengendalikan nafsu makan.


Dalam mengisi perut dengan makanan dan minuman; mestilah dipastikan ianya halal serta dengan jumlah yang wajar dan tidak berlebih lebihan.


Rasulullah bersabda:

“Tidak ada satu wadah (bekas) yang dipenuhi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus mengisi perutnya lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk nafasnya,“ (HR TIrmidzi)


Beliau juga bersabda,

“Sesungguhnya yang pertama kali membusuk dari jasad manusia adalah perutnya, maka barangsiapa mampu untuk tidak makan kecuali yang halal dan baik, maka hendaknya ia melakukan.” (HR Bukhari)


[Hadis di atas menunjukkan Rasulullah mengetahui sejak 1400 tahun yang lalu bahawa jasad manusia yang paling mula mereput atau busuk adalah perut. Sedangkan ahli sains hanya mengetahui perkara ini selepas beribu tahun ianya diwahyukan kepada Rasulullah].


iii. Mengawal syahwat lidah


Dalam memenuhi syahwat lidah/ lisan hendalah sentiasa membasahi lidah

dengan zikir. Ada seorang sahabat berkata:

“Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam begitu banyak sehingga memberatkanku. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat aku lakukan dengan baik.” Beliau bersabda: “Hendaknya lisanmu sentiasa basah dengan dzikrullah Ta’ala.” (HR Tirmidzi)


iv. Mengendalikan syahwat pandangan.


Untuk memenuhi syahwat pandangan, hendaknya ia menggunakan matanya untuk membaca Al Quran dan bacaan-bacaan yang bermanfaat, memandang perkara yang dihalalkan dan menyihatkan, serta mengalihkan pandangan dari apa-apa yang haram dipandang.


Rasul S.A.W. bersabda:

“Pandangan adalah sebuah anak panah beracun dari panah-panah iblis. Barangsiapa menundukkan pandangannya dari aurat wanita, maka Allah akan mewariskan dalam hatinya suatu kenikmatan yang dapat dirasakan hingga hari kiamat.” (HR Al Hakim)


Beliau juga bersabda: “Janganlah kamu mengiringi pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Kerana yang diperbolehkan bagimu hanyalah pandangan yang pertama, sedangkan pandangan yang kedua tidak diperkenankan bagimu. (HR Ahmad)

v. Mengawal syahwat pendengaran


Dalam memenuhi syahwat pendengaran hendaknya ia mendengarkan bacaan Al Quran, hadis, nasihat yang bijak, serta informasi yang bermanfaat. Allah Ta’ala berfirman,

“Berikan khabar gembira kepada hamba-hamba-Ku; yang mendengarkan perkataan, lalu ia mengikuti yang terbaik dari perkataan itu.” (Az Zumar ayat 17 -18)


Hendaklah kita menjauhkan diri dari majlis yang menghina Islam, mengumpat dan nyanyian yang melalaikan.


Firman Allah:

“Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olakkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan hal yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu.” (Surah Al An’am ayat 68)


vi. Mengawal syahwat terhadap harta duniawi


Dalam memenuhi syahwat harta duniawi, hendaknya ia mencarinya dengan cara yang halal, menjadikan harta hanya berada di tangannya dan tidak sampai merasuk dalam hatinya.


Firman Allah yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.” (Surah An- Nisa’ ayat 29)


Rasul S.A.W, bersabda:

“Bertindaklah yang bagus dalam mencari dunia, kerana setiap orang akan dimudahkan untuk meraih dunia yang ditetapkan untuknya.” (Ash Shahihah: 1194)


Bersenang-senang dengan harta duniawi yang halal dan dengan cara yang halal pula, serta tidak sampai melalaikannya dari pelbagai kewajipan


Sentiasa menyedari dan berwaspada terhadap kerakusan terhadap dunia dengan meningkatkan sifat qana’ah (berpuas hati dengan apa yang ada)


Rasulullah bersabda:

“Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, nescaya ia akan mengharapkan lembah yang ketiga.” (HR Ahmad)


Beliau juga bersabda:

“Sungguh beruntung seorang yang beragama Islam, diberi rezeki yang cukup, dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya.” (HR Muslim)


vii. Mengawal syahwat kekuasaan


Dalam memenuhi syahwat kekuasaan hendaknya ia tidak bercita-cita untuk meraihkannya, memandang jawatan sebagai suatu amanah, dan menjalankan tanggungjawab dengan adil serta menunaikan kepada ahlinya ketika mendapat amanah kekuasaan.


Diriwayatkan bahawa Abu Dzar meminta jawatan sebagai amil, lalu Rasulullah S.A.W. bersabda kepadanya:

“Hai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah, sedangkan jawatan itu adalah amanah dan pada hari Kiamat nanti, jawatan itu hanya akan mendatangkan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memegangnya dengan benar dan menunaikan hak-hak yang menjadi kewajipannya.” (HR Muslim)


Untuk mengawal kekuatan syahwat kekuasaan ini, secara umumnya kita harus mendapatkan kekuatan melalui ibadah yang terbukti berkesan dalam melahirkan sifat iffah dan membenam keinginan yang kotor dan nista terutama ibadah yang termasuk dalam lima rukun Islam seperti solat.


Firman Allah yang bermaksud:

“Dirikan solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.” (Surah Al Ankabut ayat 45)


“Ambillah zakat dari sebahagian harta kekayaan mereka yang dengan zakat itu, engkau menyucikan dan membersihkan jiwa mereka.” (Surah At Taubah ayat 103).


Sabda Rasulullah bersabda:

“Puasa bukanlah dengan menahan makan dan minum semata-mata. Tetapi puasa pada hakikatnya adalah menahan diri dari perkara yang sia-sia dan melalaikan. Jika ada seseorang mencaci makimu atau bertindak bodoh terhadapmu, maka katakanlah, “Sesungguhnya saya sedang berpuasa.” (HR Ibnu Khuzaimah).


Firman Allah yang bermaksud:

“Barangsiapa menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata lucah, berbuat fasik dan berbantah bantahan. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal.” (Surah Al Baqarah ayat 197)


Mengawal kekuatan syahwat bukan bererti mematikannya. Kerana kekuatan syahwat itu diciptakan oleh Allah untuk suatu hikmah yang besar iaitu untuk mempertahankan kewujudan manusia di atas muka bumi ini. Sekiranya tidak ada syahwat seks nescaya umat manusia akan pupus. Nescaya tidak ada nafsu untuk makan nescaya manusia akan mati kelaparan.


Kekuatan syahwat juga penting sebagai daya tarikan kepada manusia untuk mendapatkan nikmat syurga dengan memperbanyak amalan kebaikan dan menjauhkan diri daripada kejahatan serta dosa.


Kekuatan syahwat juga boleh memberi motivasi kepada manusia agar meraih kemanfaatan bagi dirinya dalam kehidupan dunia.

Rujukan:

Fakhruddin Nursyam, Lc, Syarah Lengkap Arba’in Ruhiyah Refleksi 40 hadis Rasulullah saw, Bina Insani Press Solo, Solo, 2007.

No comments:

Post a Comment