Friday, May 27, 2011

Ibadah Hati

Sebagaimana ibadah jasmani, ibadah hati juga melibatkan lima hukum iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram.


i. Ibadah hati yang wajib ialah seperti ikhlas, tawakal, mahabbah (kasih sayang), sabar, takut (Khauf) kepada Allah dan mengharap kepada Allah (raja’).


ii. Ibadah hati yang bersifat sunat adalah seperti khusyuk dalam solat, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, niat yang baik dan sebagainya.


iii. Ibadah hati yang berkaitan dengan meninggalkan perkara yang diharamkan ialah seperti sombong, riya’, ujub, hasad, lalai dan kemunafikan. Hal yang diharamkan bagi hati ada bentuk:


a. Ada yang menjerumuskan diri kepada kekafiran seperti keraguan, kemunafikan, kesyirikan, menginginkan kesyirikan dan kekufuran serta hal-hal yang berkaitan dengannya.


b. Ada yang berbentuk kemaksiatan iaitu


· Dosa besar seperti riya’, sombong, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari siksa Allah, merasa senang dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, merasa senang dengan kekejian yang bermerajalela, merasa iri hati dengan anugerah kebaikan atau nikmat yang diberi oleh Allah kepada kaum muslimin, menginginkan perbuatan bid’ah dan sebagainya.


· Dosa kecil seperti mengingin dan mengangan-angankan beberapa perbuatan terlarang seperti bersentuhan dengan perempuan bukan mahram, berciuman dan sebagainya yang berbentuk zina hati.


iv. Ibadah hati dengan meninggalkan perbuatan hati yang makruh seperti memikir dan menginginkan hal-hal yang tidak bermanfaat.


v. ibadah hati yang bersifat harus adalah seperti mengingin dan mengangan-angankan perkara yang dibolehkan. Apabila kita berniat atau menginginkan perkara yang ada manfaat untuk dunia dan akhirat maka kita akan mendapat pahala. Sebaliknya apabila kita berniat menyokong dan mempertahankan perkara maksiat maka kita akan mendapat dosa.


Rujukan: Fakhruddin Nursyam, Lc, Syarah Lengkap Arba’in Ruhiyah Refleksi 40 hadis Rasulullah saw, Bina Insani Press Solo, Solo, 2007.

No comments:

Post a Comment