Tuesday, August 10, 2010

Peranan Al Quran

Imam Hassan Al Banna menyebut:
“Sesungguhnya kelahiran Rasulullah s.a.w. bermula dengan turunnya Al Quranul Karim kerana kalaulah tidak ada Al Quran ini, nescaya kaum muslimin tidak mengetahui peribadi Rasulullah s.a.w. Oleh kerana itu kita mestilah mengenali Al Quran yang mulia ini.”

Sesungguhnya Al Quran ini adalah ibarat seperti sebuah jam di mana sebahagian manusia meninggalkannya, menjadikannya sebagai barang mainan dan tidak mengenali nilainya, sebahagian manusia lain pula mendapat hasil darinya kerana dia telah membaikinya. Manakala sebahagian lagi menggunakannya sesuai dengan tujuan dia dibuat.

Demikianlah kitab Allah s.w.t. Sebahagian manusia menggantung Al Quran di atas pintu mereka, sebahagian dari mereka meletakkannya di bawah bantal mereka semasa mereka tidur. Mereka melakukan perbuatan yang demikian itu adalah seperti perbuatan anak-anak.

Sebahagian lagi membacanya di waktu-waktu perayaan, perhimpunan atau di perkuburan, mereka itu mengambil upah dari pembacaannya. Tetapi malangnya hanya sedikit sahaja dari mereka yang bermuamalah dengan al Quran, lalu dia mengupasnya, menguraikan kandungan dan tujuannya, mengajarkannya dan beritizam dengan segala pengajarannya. Padahal inilah yang mengikat kehidupan mereka dengan al Quran, mengatur hidup mereka menurut kehendak al Quran.

Sesungguhnya Al Quran ini tidaklah diturunkan dari langit yang tinggi kepada hati Muhammad S.A.W. hanya untuk menjadi tangkal dan azimat pendinding dan pelindung ataupun sebagai wirid yang dibaca diperkuburan ataupun di dalam kenduri kendara ataupun ditulis di atas kertas dan dihafaz sahaja di dalam dada. Ataupun untuk dibawa ke mana-mana sebagai warkah dan kertas tetapi mensia-siakan dalam pembentukan akhlak ataupun untuk dihafaz sebagai kata-kata tetapi meninggalkan segala hukum hakamnya.

Al Quran diturunkan hanyalah semata-mata untuk memberi hidayat dan petunjuk kepada kebahagiaan dan kebaikan. Firman Allah yang bermaksud:
“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinNya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Surah Al Maidah ayat 15-16)

Tidakkah kita merasa aib dan malu wahai muslimin! Bagaimana kita meredhai hukum bangsa barat dan sebaliknya kita tidak meredhai hukum Allah S.W.T.? Padahal Allah S.W.T mencela setiap umat yang tidak menghukum dengan hukum-hukum kitabNya dan Allah memandang mereka sebagai orang kafir, orang zalim dan orang fasik.

Firman Allah Ta’ala yang bermaksud:
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir”
(Surah Al Maidah ayat 44)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”
(Surah Al Maidah ayat 45)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”
(Surah Al Maidah ayat 47)

Wahai manusia muslimin! Apabila kamu meninggalkan kitab Allah di belakang kamu, kamu adalah laksana seorang lelaki yang memegang lampu kemudian memadamkannya lalu mencari lampu lain yang dipegang oleh orang buta.

Padahal kedudukan kaum muslimin di hari ini dengan kitab Allah S.W.T. adalah laksana satu jamaah yang diselubungi oleh gelap gelita dari segenap penjuru, lalu mereka berjalan tanpa hidayah, tanpa petunjuk, mereka berjalan dengan langkah-langkah tersasul padahal di tangan mereka ada suis letrik, sekiranya jari-jari mereka sampai kepadanya dengan hanya sedikit gerakan sahaja, mereka mampu menyalakan lampu yang terang cahayanya dan sinarnya yang terang benderang.

Tidaklah dihairankan jika orang-orang Barat itu berjalan tanpa hidayah kerana pandangan mereka tidak dibukakan kepada nur Al Quran. Firman Allah yang bermaksud:
“Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun”.
(Surah An Nur ayat 40)

Tetapi satu perkara yang menghairankan ialah kaum muslimin itu, walaupun saku mereka dan rumah-rumah mereka tidak pernah lekang dari kitab Allah S.W.T. Tetapi orang-orang Barat mampu menjauhkan mereka (muslimin) dari nur Quran mereka dan hidayat Nabi mereka (dengan berbagai cara) kadangkala dengan perantaraan syahwat dan kadangkala dengan kekuatan dan ilmu.

Firman Allah yang bermaksud:
“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai”.
(surah Ar Rum ayat 7)

Sehingga jadilah kaum muslimin itu seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
“Kamu pasti akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka memasuki lubang biawak kamu pun memasukinya. Mereka berkata: “Yahudi dan Nasrani? Wahai Rasulullah S.A.W.?” Baginda bersabda: “Siapakah lagi selain daripada mereka?” (HR Bukhari dan Muslim).

Firman Allah yang bermaksud:
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu dan Dialah sebaik-sebaik penolong.”
(Surah Ali Imran ayat 149-150).

Rujukan:
Abbas As Sissi, Dakwah & Tarbiah Pandangan Hasan Al Banna, terjemahan Haji Mohd Tahir Daeng Mengati, Pustaka Aman Press Sdn Bhd, Kota Bharu, 1989.

No comments:

Post a Comment