Friday, May 21, 2010

Peranan Bapa (siri 2)

Bapa merupakan individu yang penting dalam pembangunan umat. Dalam sebuah keluarga, kedudukan bapa adalah salah satu batu bata yang mengukuhkan bangunan umat Islam. Jika para bapa berjaya menunaikan tanggungjawab dalam keluarga, akan kukuhlah bangunan umat Islam dipelbagai bidang kehidupan. Sebaliknya, sikap abai & tidak bertanggungjawab para bapa menyebabkan lemah dan rapuhnya bangunan umat ini.

Ada banyak peranan bapa dalam Islam yang harus ditunaikan sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w, “Setiap kamu adalah pemimpin yang bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang amir (pemerintah) adalah pemimpin atas rakyatnya dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. (HR Bukhari).

Bapa yang menunaikan kewajipan, bererti ia telah terbebas dari tanggungjawabnya di hadapan Allah di hari kiamat. Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman lindungilah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sana ada malaikat yang kasar dan keras, tidak melanggar perintah Allah kepada mereka dan mereka melakukan apa yang diperintahkan (QS At Tahrim : 6)

Hassan Al Banna seorang pemimpin dan pembina umat, sekaligus sebagai seorang bapa dalam keluarga pernah berkata: “Aku ingin sekali menyampaikan dakwah ini sampai kepada janin yang ada dalam perut ibu mereka.”

Keluarga al Banna telah dibina atas dasar keimanan kepada Allah di mana Hassan Al Banna telah mempamirkan contoh teladan yang unik dalam menjalankan peranan beliau sebagai bapa terhadap pendidikan anak-anaknya. Keenam-enam anaknya menjadi individu yang berjaya yang terdiri daripada 3 orang doktor, seorang jurutera, seorang peguam dan seorang isteri kepada ulamak terkenal Said Ramadhan.

Pendidikan anak bermula dengan pemilihan isteri yang solehah di mana Hassan Al Banna memilih seorang wanita yang pandai dalam masalah feqah serta merdu dalam membaca Al Quran. Wanita ini berasal dari keluarga yang dermawan dan baik hati.

Suasana keluarga yang penuh kasih sayang, penuh perhatian dan mengambil berat (prihatin) akan menyebabkan anggota keluarga saling hormat dan menghargai.

Perilaku Hassan Al Banna di rumah, yang berinteraksi dengan isterinya, hubungannya dengan anak-anaknya, mewakili lingkungan yang baik dan subur untuk menghidupkan generasi yang soleh.
Firman Allah yang bermaksud: "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.“ (QS Al A’raf).

Rujukan:
Muhammad Lili Nur Aulia, Cinta Di Rumah Hassan Al Banna, Jakarta; Pustaka Da’watuna, 2007.

No comments:

Post a Comment