Monday, March 01, 2010

Peranan Bapa (Siri 1)

Tidak ada yang menafikan peranan besar yang ada ditangan seorang ibu bagi masa depan anak-anaknya. Ibu mempunyai pengaruh penting kepada keperibadian anak sehingga mereka boleh merasa aman, dilindungi dan mendapat kepercayaan diri yang kuat dalam menjalani hidupnya. Lalu bagaimana pula peranan bapa?

Sejarah hidup para ulama besar, para salafusalih umumnya mendapat sentuhan didikan yang diberikan oleh bapanya. Bahkan di dalam Al Quran tiada satu dialogpun antara seorang anak dan ibu. Ternyata yang ada adalah dialog antara anak dan bapa. Hatta dalam kisah seorang nabi yang sejak kecil diasuh oleh ibunya, iaitu Nabi Ismail.

Dalam sebuah hadis disebut bahawa Rasulullah ketawa bersama anak-anak. Rasulullah bahkan mendukung (menggendong) anak-anak dan solat bersama-sama anak-anak. Dari Abu Qatadah disebutkan bahawa Rasulullah sedang solat bersama-sama sahabatnya lalu beliau sujud. Ketika itu datanglah cucunya, Hasan yang tertarik melihat Rasulullah sedang sujud, lalu naiklah Hasan ke punggung Rasulullah yang mulia saat beliau masih sujud. Rasulullah memanjangkan sujudnya agar tidak menyakiti Hasan. Selesai solat beliau meminta maaf kepada jamaah solat dan menyatakan, ”cucuku tadi naik ke punggungku lalu aku khuatir bila aku bangun akan menyakitinya. Maka aku tunggu sehingga ia turun." Betapa tingginya perhatian Rasulullah terhadap anak-anak.

Allah memaparkan dailog antara bapa dan anaknya dalam kisah Nabi Ibrahim dalam surah As Shaffat ayat 102: ”Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: ”Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: ”Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” .

Disini dapat dlihat bagaimana seorang anak yang terdidik dan memiliki sikap yang begitu kuat dengan sentuhan pendidikan dan pembinaan dari orang tuanya. Nabi Ibrahim terbukti berhasil menanamkan pendidikan tauhid yang begitu agung dalam jiwa anaknya Ismail. Ismail pula telah membuktikan bagaimana hasil pendidikan ayahnya Nabi Ibrahim, rela berkorban apapun demi melaksanakan perintah Allah.

Diceritakan bahwa seorang lelaki datang menghadap Amirul Mukminin Umar al Khattab r.a. Ia melaporkan kepada khalifah tentang kedurhakaan anaknya. Khalifah Umar lantas memanggil anak yang dikatakan durhaka itu dan mengingatkan terhadap bahaya durhaka orang tua. Saat ditanya sebab kedurhakaannya, anak itu mengatakan,
” Wahai Amirul Mukminin, tidakkah seorang anak mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya?” ”Ya.” Jawab Khalifah. ”Apakah itu?” tanya anak itu. Khalifah menjawab, ”Ayah wajib memilih ibu yang baik untuk anak-anaknya, memberi nama yang baik dan mengajarinya Al Quran.” Lantas sang anak menjawab, ”wahai Amirul Mukminin, tidak satupun dari tiga perkara itu yang ditunaikan ayahku. Ibuku Majusi, namaku Ja’lan, dan aku tidak pernah diajarkan membaca Al Quran.”

Umar Bin Khattab r.a, lalu menoleh kepada ayah kepada anak itu dan mengatakan, ” Anda datang mengadukan kedurhakaan anakmu, ternyata anda telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakaimu. Anda telah berlaku tidak baik terhadapnya sebelum ia berlaku tidak baik kepada anda.”

Rujukan:
Muhammad Lili Nur Aulia, Cinta Di Rumah Hassan Al Banna, Jakarta; Pustaka Da’watuna, 2007.

No comments:

Post a Comment