Wednesday, November 11, 2009

KEMUDARATAN KUFUR (Siri 2 - Akhir)

Kekafiran yang terkeji

Demi Allah! Adakah lagi kekafiran yang lebih keji daripada kekafiran orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahuwata’ala, enggan mengaku IlahiyahNya dan RabbaniyahNya serta membangkang titah perintahNya? Kederhakaan orang kafir adalah lebih dahsyat daripada segala kederhakaan. Pengkhianatan orang kafir adalah lebih hebat daripada segala pengkhianatan. Keingkaran orang kafir adalah lebih hebat daripada segala keingkaran.

Allah Subhanahuwata’ala tidak terjejas

Janganlah disangka manusia boleh mendatangkan mudharat kepada Allah Subhanahuwata’ala lantaran kekafiran terhadapNya. Allah Subhanahuwata’ala mempunyai kerajaan yang besar. Tidak diketahui jauh dan dekatnya meskipun manusia mencuba bersungguh-sungguh dan terus menerus untuk menerokainya.

Bumi sujud kepada Allah Subhanahuwata’ala. Demikian juga bintang-bintang dan matahari. Perbendaharaan bumi dan langit tidak boleh menyaingi Allah Subhanahuwata’ala atau menentang-Nya. Allah Yang Maha Pemurah tempat bergantung segala sesuatu. Segala-galanya berhajat kepada Allah Yang Maha Mulia, sedangkan Dia tidak berhajat kepada sesiapa.

Bagaimana pula dengan manusia? Dia makhluk yang lemah dan hina. Dia tidak dapat mendatangkan sebarang mudharat kepada Allah Subhanahuwata’ala meski pun dia mengkufuriNya. Sesungguhnya jika dia beriman, maka itu untuk kepentingannya. Jika dia kafir, maka kesannya akan menimpa dirinya.

Natijah kufur

Antara natijah kufur dan keingkaran kepada Allah Subhanahuwata’ala ialah penyesalan dan kegagalan. Dengan kekufuran selama-lamanya manusia tidak akan mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Begitu juga, dia tidak akan mendapat ilmu yang benar.

Apabila dia tidak mengenal Allah, maka tidak mungkin dia dapat mengenal yang lain dengan benar. Seterusnya, akalnya akan melalui jalan-jalan yang susah dan berliku dalam segenap bidang kehidupan.

Sesungguhnya akal yang tidak menuju ke arah mengenali Penciptanya tidak akan berupaya mengenali yang lain dengan betul dan tepat. Dia akan menjadi orang yang tidak tentu hala tuju. Dia akan menempuh kegagalan demi kegagalan dalam pekerjaannya. Akan binasalah akhlaknya, kemajuannya, kehidupannya, pemerintahannya dan politiknya. Dia akan manusia perosak di bumi. Dia menumpahkan darah dan mempermain-mainkan hak manusia lain. Dia mendorong dirinya kepada kehidupan dengan fikiran jahat dan perbuatan mungkar.

Di akhirat pula, di depan wajahnya akan terpampang segala penyelewengan besar dan kecil. Semua amalannya akan disaksikannya. Di hadapan mahkamah Allah Subhanahuwata’ala yang adil, kesnya akan dipersaksikan oleh akal, hati, dua mata, telinga , dua kaki, dua tangan dan seluruh anggota tubuhnya. Anggota-anggotanya akan berkata:
"Ya Rab! Orang yang zalim ini telah lari daripada Engkau sewaktu hidup dunia. Dia enggan mengingati Engkau dan dipaksanya kami berbuat maksiat kepada Engkau".

Di dalam mahkamah yang adil itu tiada tawar menawar, tiada pujuk rayu dan tiada syafaat. Bumi, yang di atasnya dia berjalan dan tinggal, murka kepadanya kerana memaksiati Allah Subhanahuwata’ala. Juga, akan murka kepadanya segala harta yang diperolehi melalui jalan haram, harta yang dibelanjakan kepada jalan haram, benda-benda yang digunakan dengan cara jahat seperti harta yang mendatangkan persengketaan dan kezaliman dan alat-alat atau kekuatan yang digunakan dengan cara paksa untuk kezaliman dan permusuhan. Semua itu akan murka kepadanya.

Allah Subhanahuwata’ala telah mencatatkan baginya segala kegiatan yang melampaui batas. Akan menimpa ke atasnya azab yang hina lagi keji sebagai balasan di atas kezaliman, kemaksiatan dan kemungkarannya. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahuwata’ala? Sesungguhnya hukum Allah Subhanahuwata’ala adalah yang terbaik.

No comments:

Post a Comment