Sunday, July 26, 2009

MENGIKHLASKAN NIAT KEPADA ALLAH (Siri 3)

KEPENTINGAN IKHLAS

Abu Hamid Al-Ghazali dalam Mukaddimah An-Niyyah Wal-Ikhlas Qash-Shidq berkata:

“Dengan hujah iman yang nyata dan cahaya al-Quran, orang-orang yang mempunyai hati mengetahui bahawa kebahagiaan tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu dan ibadah. Semua orang pasti binasa kecuali orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu pasti akan binasa kecuali orang aktif beramal. Semua yang aktif beramal akan binasa kecuali yang ikhlas”

Amalan tanpa niat adalah kebodohan. Niat tanpa ikhlas adalah riyak dan sia-sia. Allah Subhanahuwata’ala berfirman tentang amal yang dimaksudkan selain daripada-Nya akan menjadi sia-sia:
“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu sebagai debu berterbangan”
(Al-Furqan:23)

Ada pendapat mengatakan bahawa ilmu laksana benih, amal laksana tanaman dan airnya adalah ikhlas. Kerja yang tidak disertai ikhlas, ibarat gambar yang mati dan tubuh tanpa jiwa. Allah Subhanahuwata’ala melihat hakikat amal yang ikhlas, bukan rupa dan bentuknya semata-mata. Dia menolak pelakunya yang tertipu dengan amalnya.

Dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah, daripada Nabi Sallallahu’alaihiwasallam, baginda bersabda, maksudnya:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kamu, tetapi Dia melihat kepada hati kamu.”
(Riwayat Muslim)

Allah berfirman tentang orang-orang berkorban yang menyembelih haiwan yang bermaksud:
“Daging-daging dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredhaan) Allah, tetapi taqwa daripada kamulah yang dapat mencapai keredhaan-Nya”
(al-Hajj:37)

Secara ringkasnya dapat disimpulkan bahawa ikhlas sangat penting kerana ianya adalah:

1. Asas iman dan Islam.
2. Garis pemisah sama ada amalan atau kera-kerja diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahuwata’ala. Kerja yang diteriman oleh Allah Subhanahuwata’ala mempunyai dua rukun iaitu:
a. Ikhlas atau niat yang betul.
b. Cara-cara beramal yang bertepatan dengan sunnah atau syara’.

Contoh-contoh amalan atau kerja yang bercampur dan tidak ikhlas semata-mata kerana dan kepada Allah Subhanahuwata’ala:

1. Menuntut ilmu dengan tujuan meningkatkan profesionalisma atau kerjaya atau dipandang mulia oleh masyarakat.
2. Mengajar atau berbincang-bincang tentang ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapat penghormatan dari kalangan ilmuan, mempertajamkan pemikiran, kepetahan berbicara atau melepaskan diri daripada kesunyian.
3. Menziarahi pesakit dengan tujuan agar ia sendiri diziarahi jika ia sakit nanti.
4. Melakukan kebaikan dengan tujuan supaya ia dikenali sebagai orang baik, berhati mulia, disegani dan dihormati.


KESIMPULAN

Allah Subhanahuwata’ala tidak menerima amal tanpa keikhlasan sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman ‘Alaihissalam dalam al-Quran yang bermaksud:
“Ya Rab-ku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua ibu bapaku dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau redhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih”
(An-Naml:19)

Allah Subhanahuwata’ala meredhai amalan yang baik jika disertai dengan keikhlasan, terlepas daripada syirik, sama ada kecil mahu pun besar, sama ada kelihatan mahu pun tersembunyi. Firman-Nya yang bermaksud:
“Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Rab-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih dan janganlah dia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rab-nya.”
(Al-Kahfi:110)

Keikhlasan tidak akan sempurna kecuali dengan niat yang tulus semata-mata kerana Allah Subhanahuwata’ala dan terlepas daripada kecenderungan individu atau duniawi. Dalam erti kata lain manusia mestilah bergantung kepada Rab-nya. Hanya dengan cara itu Allah Subhanahuwata’ala akan memberinya kekuatan sebagai ganti kelemahan, keamanan sebagai ganti ketakutan dan kecukupan sebagai ganti kemiskinan.

Hanya keikhlasan dapat membantu manusia mengawal diri dan syahwat (atau keinginan) yang tersembunyi, kerana sesungguhnya keinginan yang tersembunyi itu lebih merbahaya daripada apa-apa yang kelihatan. Hendaklah setiap muslim melakukan sesuatu perkara tulus ikhlas kerana Allah Subhanahuwata’ala. Semua yang ada pada dirinya hanya untuk Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya yang bermaksud:
“Dan, barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala sesuatu.”
(Luqman:22)

Rujukan:

Kertas kerja Muhammad Ghani Salleh bertajuk IKHLAS, (dengan merujuk kepada: Kitab Dr Yusuf Al-Qaradhawy, Niat dan Ikhlas, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta (1999)).

No comments:

Post a Comment