Tuesday, July 28, 2009

Berbakti Kepada Ibu Bapa (Siri 1)

Perintah untuk berbakti kepada ibu bapa merupakan satu wasiat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Dalam keadaan Islam yang dagang sekarang (Islam tidak dipraktik dalam kehidupan secara keseluruhan), masyarakat sangat berhajat kepada wasiat dari Allah dan perlu diulang-ulangkan.

Melalui perjalanan hidup Rasulullah dapat dilihat bagaimana Rasulullah sangat mengambil berat tentang berbakti kepada ibu bapa.

Islam menjadikan berbuat baik kepada ibu bapa sabagai darjah yang kedua selepas darjah iman kepada Allah dan beribadah kepadaNya.
Firman Allah yang bermaksud:
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa.”
(Surah An Nisaa’: 36)

Seorang muslim yang sebenar merupakan manusia yang paling berjasa, paling berbakti kepada kedua ibubapanya di antara sekelian manusia di dunia ini. Sabda Rasulullah yang bermaksud:
”Berbaktilah kepada ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian yang terhampir denganmu dan yang terhampir.”

Pernah Rasulullah s.a.w. ditanya oleh seseorang: ”Wahai Rasulullah! Adakah lagi yang masih diwajibkan ke atas saya untuk berbakti kepada kedua ibu bapa saya, setelah keduanya meninggal dunia?
Rasulullah s.a.w. menjawab: ”Ya, iaitu memohonkan kerahmatan kepada keduanya, menunaikan segala janji-janjinya, memuliakan semua rakan-temannya, serta menyambungkan silaturahim (saudara mara yang ada hubungan darah) yang tidak boleh terhubung melainkan dengan keduanya.

Bersabda Rasulullah lagi yang bermaksud:
”Sesungguhnya setinggi-tinggi darjat kebaktian, ialah bila seseorang itu suka menghubungi keluarga kesayangan ayahnya, sesudah ia meninggal dunia”.

Sabdanya lagi:
”Allah merahmati seseorang ayah yang mendorong anaknya untuk berbakti kepadanya (menolong anaknya agar ia tidak menderhaka kepada ayahnya).

Didikan perlu diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak agar mereka mengasihi, menghormati dan mentaati kepada kedua ibu bapa.

Sabda Rasulullah lagi:
”Samakan antara anak-anakmu dalam pemberian”.

Rasulullah turut sabda:
”Adalah menjadi hak bagi anak ke atas ayahnya, agar ia memperelokkan budi pekertinya dan memperbaguskan namanya”.

Selain itu hendaklah menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak sekalian.

Al Aqra’ Bin Habis suatu hari melihat Rasulullah s.a.w. mencium cucunya Al Hasan r.a. lalu ia berkata kepada Nabi s.a.w. : ”Saya mempunyai 10 orang anak, tetapi tidak pernah saya mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah s.a,w. Berkata: ”Sesungguhnya orang yang tiada perasaan belas kasihan tiada akan dibelas kasihani”.

Rujukan:
i. Keperibadian Muslim (1), Mohd Ali Hashimi terjemahan Haji Tahir Daeng Mengati, Pustaka Salam, Petaling Jaya, 1986, p 85-102.
ii. Bimbingan Mukminin – Imam Ghazali disesuaikan oleh Syaikh Muhammad Jamaluddin Al –Qasimi terjemahan Syed Ahmad Semait, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, 1990, p 343-345.

No comments:

Post a Comment