Wednesday, May 27, 2009

PENGHALANG DARIPADA MENGENAL ALLAH (SIRI KE 2)

PENGHALANG-PENGHALANG YANG BERASAL DARIPADA PENYAKIT SYUBHAT

1) Al-Jahlu (jahil)

Jahil bererti tidak faham dan jauh daripada ilmu yang benar. Islam menyanjung tinggi ilmu dan orang-orang yang berilmu. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabkannya."
(Al-Isra’, 17 : 36)

Wahyu pertama diturunkan pun adalah berkaitan dengan ilmu (membaca).

2) Al-Irtiyab (ragu-ragu)

Tanda bagi penyakit ini ialah keperibadian yang tidak jelas dan bimbang dalam mebuat keputusan. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"Dan sentiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu- raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat."
(Al-Hajj, 22:55)

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam ada berpesan supaya meninggalkan sesuatu yang meragukan dan mengambil sesuatu yang tidak meragukan.

3) Al-Inhiraf (menyeleweng)

Penyelewengan yang sengaja atau yang tidak disengajakan akan menjauhkan seseorang daripada kebenaran. Penyelewengan yang tidak disengajakan akhirnya boleh membawa seseorang itu kepada kesengajaan dalam penyelewengan. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"(Tetapi) kerana mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu, mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) sentiasa akan melihat kekhianatan daripada mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
(Al-Maidah, 5:13)

4) Al-Ghaflah (lalai)

Kenikmatan dan keseronokan hidup di dunia sering membuat seseorang hamba itu lalai. Akhirnya, ia mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahuwata’ala:
"Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan daripada jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah), mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai."
(Al-A’raf, 7:179)

Kejahilan, ragu-ragu, penyelewengan dan lalai, semuanya mengarah manusia kepada kesesatan. Ubat bagi semua itu ialah mendidik hati dengan ilmu yang membawa kepada kebenaran.

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda (yang bermaksud):

“Orang yang pandai ialah orang yang memperbaiki dirinya dan beramal untuk hari sesudah matinya”
(HR Termizi)

Rujukan:
1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Tim BIP, Materi Tarbiyah Edisi Lengkap: Syarah Rasmul Bayan, Solo, Cetakan pertama Januari 2006.
4) Al-Qur’an dan terjemahan.

No comments:

Post a Comment