Wednesday, May 27, 2009

MENGENAL ALLAH (SIRI KE 3)

HASIL DARIPADA MENGENALI ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Apabila seseorang hamba mengenali Allah Subhanahuwata’ala, maka hasil daripada pengenalannya itu akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Rab-nya. Kesan-kesan yang diperolehi bagi dirinya ialah:

1) Kemerdekaan yang sebenar

Jiwanya hanya berharap (raja’) dan takut (khauf) kepada Allah Subhanahuwata’ala sehingga tidak ada lagi kuasa makhluk yang dapat menguasainya. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."
(Al-An’am, 6:82)

2) Ketenangan jiwa.

Jiwanya yakin bahawa Allah-lah yang menjamin kehidupannya dan melindungi keselamatannya. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram."
(Ar-Ra’d 13:28)

3) Keberatan daripada Allah Subhanahuwata’ala.

Setiap amalnya sentiasa diredhai dan dicintai Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya yang bermaksud:
"Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri."
(Al-A’raf, 7:94)

4) Kehidupan yang baik

Allah membimbing langkah-langkah dalam hidupnya bagi mencapai kebaikan. Firman-Nya yang bermaksud:
"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki mahu pun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."
(An-Nahl 16:97)

5) Mendapat keredhaan Allah Subhanahuwata’ala

Ia mendapat keredhaan Allah Subhanahuwata’ala di dunia dan akhirat. Firman-Nya yang bermaksud:
"7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
8. Balasan mereka di sisi Rab mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Rabnya."
(Al-Bayyinah, 98:7-8)

6) Mendapat syurga.

Di akhirat ia mendapat syurga kurniaan Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya yang bermaksud:
"25. Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (syurga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).

26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (syurga) dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan, mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya."
(Yunus, 10:25-26)

Rujukan:
1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Al-Qur’an dan terjemahan.

No comments:

Post a Comment