Wednesday, May 27, 2009

JALAN-JALAN MENGENAL ALLAH (SIRI KE 3)

KAEDAH SELAIN ISLAM

Berbeza dengan kaedah Islam, kaedah selain daripada Islam bertolak daripada zon (prasangka, dugaan atau tekaan semata) dalam menanggapi sesuatu yang sering kali berakhir dengan nafsu. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan sahaja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan."
(Yunus, 10:36)

Kaedah bukan Islam yang bertolak daripada prasangka dan kepentingan nafsu, akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Firman Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
"Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat."
(Al-Hajj, 22:55)

"Apakah dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu-ragu ataukah takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim."
(An-Nur, 24:50)

Semakin mereka menyelami pelbagai fenomena di alam ini, semakin besar keraguan mereka. Maka akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahuwata’ala.

Rujukan
1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Al-Qur’an dan terjemahan.

No comments:

Post a Comment