Thursday, April 02, 2009

Sebarkan Islam

Para sahabat RAsulullah S.A.W. sejak awal lagi telah beriman dengan Allah, berpegang teguh dengan Islam. Jiwa mereka amat mencintai ajarannya (Islam). Hati mereka tepu (sepenuhnya) mempercayai dengannya. Jiwa-jiwa mereka sudah sebati dengan tuntutannya.

Justeru itu, mereka mendapati Islam sebagai sumber kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, lambang hidayah dan keagungan. Lantaran itu, mereka mewakafkan (mengorbankan) jiwa raga mereka untuk Islam, menyerah kesenangan mereka untuk da’wahnya, mereka mengorbankan seluruh milik mereka untuk menegak panji-panjinya (Islam).

Untuk kesemuanya itu, mereka telah mengerah anak-anak dan isteri-isteri, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-mara, kawan-kawan dan manusia-manusia lain untuk kepentingannya. [Seluruh kehidupan mereka digunakan untuk kepentingan Islam. Di sebelah siangnya mereka merupakan pahlawan di medan perang atau para pendakwah yang melaksanakan kerja-kerja dakwah & tarbiah. Manakala di sebelah malamnya mereka merupakan ahli ibadah yang bermunajat memohon keampunan serta keredhaan Allah, berzikir, membaca Quran dan mengerjakan solat malam. Di samping itu mereka berusaha sendiri mencari rezeki dengan berniaga, berternak atau bertani. Pendek kata seluruh kehidupan mereka adalah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah]

Mereka berpegang dengan firman Allah yang menjadi slogan dan pendorong sepertimana dalam Surah Fussilat: ayat 33 yang bermaksud:
“Dan tiada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengEsakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)”

Rasulullah S.A.W bersabda: “Lantaran (atas usaha) engkau, Allah hidayahkan seorang lelaki adalah lebih baik bagi kamu dari seluruh apa yang diterangi cahaya matahari ini.”

Dan sabda Rasulullah S.A.W. lagi: “Semoga Allah membahagiakan seseorang yang telah mendengar sesuatu dari kami, lantas beliau menyampaikannya kepada orang lain seperti mana yang beliau dengar itu.”

[Petikan dari buku Suri Teladan Kehidupan Para Sahabat (Radiyallahu ‘Anhum), Dr ‘Ali Shurbaji, terjemahan Ustadh Mohd Darus Senawi ‘Ali, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor, 2009, p 113-114.]

No comments:

Post a Comment