Monday, May 19, 2008

Hati Yang Sihat

Pemilik hati yang sihat atau hati yang bersih sahaja yang akan selamat apabila bertemu dengan Allah pada Hari Kiamat. Firman Allah yang bermaksud:
“(iaitu) di hari harta dan anak-anak lelaki tiada lagi berguna, kecuali orang-orang yang mengadap Allah dengan hati yang bersih.”
(Surah Asy-Syu’ara’: 88-89)

Disebut qalbun salim (hati yang bersih, sihat) kerana sifat bersih dan sihat telah menyatu dengan hatinya, sebagaimana kata Al-Alim, Al Qadir (Yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa). Di samping, ia juga merupakan lawan dari sakit dan aib.

Qalbun salim bermakna hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang menyalahi perintah dan larangan Allah serta bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang bertentangan dengan wahyu Allah. Ia selamat dari melakukan perhambaan kepada selainNya, selamat dari pemutusan hukum oleh selain RasulNya, bersih dalam mencintai Allah dan dalam berhukum kepada RasulNya, bersih dalam ketakutan dan berpengharapan padaNya, dalam bertawakal kepadaNya, dalam kembali kepadaNya, dalam menghina diri di hadapanNya, dalam mengutamakan mencari ridhaNya di segala keadaan dan dalam menjauhi dari kemungkaran kerana apa pun. Dan inilah hakikat perhambaan (ubudiyah) yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah semata.

[Petikan Buku Mawaridul Aman Al-muntaqa min Ighatsatul Lahfan fi Mashayidisy Syaitan, (Edisi Bahasa Indonesia – Melumpuhkan Senjata Syaitan), terjemahan Ainul Haris Umar Ariffin Thayib, Lc, Darul Falah, Jakarta, 1998, p 1-2]

No comments:

Post a Comment